Padişah Kabirleri: Tarihe Bir Pencere

Padişah Kabirleri

Padişah Kabirleri: Tarihe Bir Pencere Osmanlı İmparatorluğu, 600 yılı aşkın süre boyunca hüküm sürmüş ve dünya tarihine damgasını vurmuş bir imparatorluktur. Bu kudretli imparatorluğun padişahları, vefatlarının ardından İstanbul’un çeşitli semtlerinde bulunan türbelere defnedilmişlerdir. Bu türbeler, sadece Osmanlı padişahlarının değil, aynı zamanda aile fertlerinin, vezirlerin ve diğer önemli devlet adamlarının da mezarlarını barındırmaktadır. Padişah türbeleri, sadece tarihi bir öneme sahip değil, aynı zamanda Osmanlı mimarisinin de en güzel örneklerinden bazılarını oluşturmaktadır. Bu türbeler, inşa edildikleri dönemin sanat ve mimari anlayışını yansıtmaktadır. Her bir türbenin kendine özgü bir tarzı ve hikayesi vardır.…

Read More

Osmanlı İmparatorluğu’nun En İhtişamlı Dönemleri

Osmanlı, Lale Devri

Osmanlı İmparatorluğu’nun En İhtişamlı Dönemleri: Tarihin Parlak Sayfaları Osmanlı İmparatorluğu, 1299 yılında Osman Bey tarafından kurulan ve 1922 yılında yıkılan bir imparatorluktur. İmparatorluk, üç kıtada (Asya, Avrupa ve Afrika) toprakları olan ve en geniş döneminde 14 milyon kilometrekarelik bir alana yayılan bir güçtü. Osmanlı İmparatorluğu, askeri gücü, kültürel zenginliği ve ekonomik gücü ile tarihteki en önemli imparatorluklardan biridir. Osmanlı İmparatorluğu’nun en ihtişamlı dönemleri, 16. ve 17. yüzyıllardır. Bu dönemde imparatorluk, en geniş topraklarına ulaşmış ve en güçlü dönemini yaşamıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun bu dönemdeki ihtişamı, Kanuni Sultan Süleyman’ın döneminde en üst…

Read More

Osmanlı’da Protokol Sıralaması ve Esasları

Osmanlı protokol sırası

Osmanlı’da Protokol Sıralaması ve Esasları Osmanlı İmparatorluğu’nda dönem dönem krizlere de neden olan protokol esasları. Osmanlı rütbe ve lakaplarının bir çoğu bir süre Cumhuriyet devrinde kullanılmış olsalarda bu gün unutulmuştur. Osmanlı protokolü tekamül ederek 2. Abdülhamid zamanında kesin ve son şeklini almıştır. Bilinmeyen ve bir çok yerde karşımıza çıkan bu rütbeleri kısaca açıklamak istedik. Osmanlı İmparatorluğu’nda tüm kudreti elinde bulunduran kişiler – Padişah – Valide sultan – Saltanat veliahtı olan şehzade – Şehzadeler – Sultanlar (padişah kızları) – Kadınefendi (Padişahın dört hâtununun genel adıdır) Kadınefendi Protokolde çocuklarına göre değil, padişah…

Read More

Osmanlı topraklarında şu an bulunan devletler

Dünya Haritası, Osmanlı Devleti

Eski Osmanlı topraklarında şu an bulunan devletler listesi Osmanlı hakimiyeti ve himayesi altında kalmış ülkeler (kısaca Osmanlı coğrafyası) ve Osmanlı’ya bağlı kalma süreleri aşağıda belirtilmiştir. Doğrudan Osmanlı Devleti’ne bağlı toprakların listesi 1683 yılında Osmanlı İmparatorluğu Avrupa Devlet Dönemi Toplam Süre O dönemki adı Türkiye (ardılı olan devlet). 1299/1516-1922 406/623 yıl Anadolu Eyaleti, Karaman Eyaleti, Sivas Vilayeti vs. Bulgaristan 1363-1878/1908/1913 515/545 yıl/ Sofya Vilayeti, Tuna Vilayeti, Doğu Rumeli Vilayeti Makedonya 1371-1913 542 yıl Manastır Vilayeti Yunanistan 1393/1456/1460/1830/1913 370/437/520 yıl Mora-Teselya Sırbistan 1459-1878/1913 419 yıl Belgrad Paşalığı, Niş Eyaleti Karadağ 1479-1878 399…

Read More

Osmanlı İmparatorluğu’nda spor

Osmanlı'da Spor Tekkeleri

Osmanlı İmparatorluğu’nda spor Osmanlı İmparatorluğu’nda spor belli başlı bir yere sahipti ve hâliyle spor yapan kişi ilgi ve alâka görmekteydi. Osmanlı halkının uğraştığı başlıca sporlar arasında güreş, avcılık, kemankeşlik (ok atıcılığı), binicilik (Cündicilik), cirit bulunmaktaydı. Güreş Bu spor Osmanlılara Selçuklu döneminden gelmektedir. Güreşe “küşti”, Güreşçiye ise “pehlivan” denilerek böylece saray kuruluşuna alınmıştır. Başlıca kuralları arasında kispet giymek, dua okumak ve Muhammed ile Ali’nin adını anmak geliyordu. Güreşe olan merak çeşitli Osmanlı şairleri tarafından da şiirlerle gösterilmiştir. Avcılık Osmanlı hükumdarlarının çok beğendiği ve önemli sayıp devlet içerisine aldıkları sporların en başında…

Read More

Osmanlı İmparatorluğu’nda bilim ve teknoloji

Osmanlı'da Hocaların Hocası: Kadızade Rumi

Osmanlı İmparatorluğu’nda bilim ve teknoloji Osmanlı İmparatorluğu’nda bilim ve teknoloji, imparatorluk döneminde bilim ve teknoloji alanında elde edilen başarılar ve gelişmeleri inceler. Osmanlı İmparatorluğu tarihinin bilimsel, kültürel ve entelektüel açıdan incelenmesi yeni bir alandır. İslam’ın Altın Çağı’nın 14. yüzyılda sona erdiği kabul edilir. Fakat imparatorluğun batısında, İran ve doğuda Hindistan’da artan bilimsel çalışmalarla bu çağ 15. ve 16. yüzyıllara kadar devam etmiştir. 16. yüzyılda bilim öğretimi ve bilimsel eserlerin yazılışı dikkate değer biçimde artmıştır. 17. yüzyıl ortalarından itibaren de önemli ölçüde azalmıştır. 17. yüzyıl itibarıyla medrese programlarında tefsir, hadis ve…

Read More

Osmanlı mutfağı

Osmanlı mutfağı

Osmanlı mutfağı Osmanlı mutfağı başkent İstanbul’da ve bölgesel başkentlerde tüm halkın hoşuna giden, kültürlerin erime potasıyla oluşan ortak bir mutfaktır. Bu farklılıklarla dolu mutfak imparatorluğun belli bölgelerinden getirilen şeflerin İmparatorluk Sarayı’nın mutfaklarında farklı malzemeleri yaratması ve denemesi ile mükemmelleşti. Osmanlı Sarayı’nın mutfak kreasyonları Ramazan etkinlikleri sayesinde ve Paşa Yalılarında pişirilmesiyle nüfusun geri kalanına yayıldı. Bugün, Osmanlı mutfağı Türkiye’de, Balkanlar’da ve Orta Doğu’da yaşar, “bir zamanlar Osmanlı yaşam tarzında olan ortak vârisler ve onların mutfakları bu gerçeğin delilleridir”. Yerel çeşitlere ve bunların arasında karşılıklı alışveriş ve zenginleştirmeye dayalı olması dünyanın herhangi…

Read More

Osmanlı İmparatorluğu’nda eğitim

Osmanlı'da kızlı-erkekli eğitim

Osmanlı İmparatorluğu’nda eğitim Osmanlı İmparatorluğu’nda eğitim. İslam eğitim sisteminin temel kurumu olan medrese, Osmanlılar dönemininde de eğitimin temeli olmuş, Osmanlı İmparatorluğu’na uygun biçimsel gelişmeler göstermiştir. Medrese sıbyan mektebinden sonra orta, lise, yüksek okul ve üniversite eğitimi veren, İslami kimliği sebebiyle sadece müslümanların devam ettiği bir eğitim kurumu özelliğindedir. İmparatorluk sınırlarındaki Müslümanların eğitimi ulema adı verilen dindar zümre tarafından İslam dininin hükümlerine göre denetlenmekteydi. II. Mahmut dönemine kadar İslami teşkilatlanma yürütülmüştür. Bu dönemde batı tarzı kurumlar oluşturulmadan önce, memur yetiştirmek amacıyla Acemi Oğlanlar Ocağı ve Enderûn Mektebi; sivil halkın eğitimi amacıyla…

Read More

Osmanlı İmparatorluğu’nda haberleşme

Osmanlıda Menzil Teşkilatı

Osmanlı İmparatorluğu’nda haberleşme İslâm devletlerinde istihbarat ve posta işleri “Berîd” teşkilatına bağlıydı. Osmanlı’da menzil teşkilatına dönüşen bu örgüt ulak ya da tatar adı verilen memurlara sahipti. Çok geniş topraklara sahip olan Osmanlı Devleti’nde posta teşkilatı başlıca sorunlardan olmuştur. Mısır’dan getirtilen posta güvercinleri çözüm üretemeyince bir tatar haberleşme örgütü kurulmuştur. Tatarlarının görevi, devletle ordu arasındaki haberleşmeyi sağlamaktır. Bu teşkilat II. Mahmud döneminde (1574-1595) kaldırılarak yerine menzil teşkilatı kurulmuştur. I.Abdülhamit döneminde ise tatarlar bir disipline bağlanarak Tatarân ocağı oluşturulmuştur. Posta tatarlarıyla haberleşme 1840 yılına kadar sürmüş ve sivil postacılığa kadar Osmanlı’da haberleşmenin…

Read More

Osmanlı İmparatorluğu’nda ulaşım

Osmanlı, Galata Köprüsü

Osmanlı İmparatorluğu’nda ulaşım Osmanlı Devleti üç kıtaya yayılan topraklarında ulaşım ve haberleşmeye azami önemi vermek zorundaydı. İmparatorluk topraklarının güneyi çöller, merkezi dağlar, batısı ve doğusu da düşman saldırılar ile tehdit edilmekteydi. Çevresindeki devletlere nazaran coğrafyası ulaşım ve haberleşme açısından en zor devlet Osmanlı idi. Bu geniş coğrafyada ulaşım hizmetlerinin aksamaması için lonca teşkilatı ve kati kurallar oluşturulmuştu. Makineleşmeye kadar imparatorluk topraklarındaki ulaşım ve haberleşme devletin sakındığı bir konu idi. demiryolu ve telgraf ile coğrafi koşullar bir nebze hafifletilmiş ve merkezi idare güçlenmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nda ulaşım Ulaşım aracı sanayi emperyalizmine kadar…

Read More