34 II. Abdülhamid (1876 – 1909)
Posted in Yıkılış(1792-1922)

34 II. Abdülhamid (1876 – 1909)

Osmanlı pâdişâhlarının otuzdördüncüsü, Islâm halîfelerinin doksandokuzuncusudur. Sultan Abdülmecîd’in ikinci oğlu olup 1842’de dünyâya gelmiştir.

36 Mehmed Vahdeddin (1918 – 1922)
Posted in Yıkılış(1792-1922)

36 Mehmed Vahdeddin (1918 – 1922)

VI. Mehmed, Sultan Vahideddin ya da Sultan Vahdettin, Osmanlı İmparatorluğu’nun 36. ve son sultanı ve 115. İslam halifesidir. Sultan Vahdettin’den sonra padişahlık kaldırılmış, fakat İslam Halifeliği saltanatı Abdülmecid tarafından devam ettirilmiştir. Türbesi Türkiye’de olmayan tek padişahtır

osmanlı arması
Posted in Osmanlı

Osmanlı Tarihi Kronolojisi

Osmanlı İmparatorluğu veya Osmanlı Devleti (Osmanlıca: دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِیّه Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye), 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüş Türk ve İslam devleti.