Osmanlı’da Protokol Sıralaması ve Esasları

Osmanlı protokol sırası

Osmanlı’da Protokol Sıralaması ve Esasları Osmanlı İmparatorluğu’nda dönem dönem krizlere de neden olan protokol esasları. Osmanlı rütbe ve lakaplarının bir çoğu bir süre Cumhuriyet devrinde kullanılmış olsalarda bu gün unutulmuştur. Osmanlı protokolü tekamül ederek 2. Abdülhamid zamanında kesin ve son şeklini almıştır. Bilinmeyen ve bir çok yerde karşımıza çıkan bu rütbeleri kısaca açıklamak istedik. Osmanlı İmparatorluğu’nda tüm kudreti elinde bulunduran kişiler – Padişah – Valide sultan – Saltanat veliahtı olan şehzade – Şehzadeler – Sultanlar (padişah kızları) – Kadınefendi (Padişahın dört hâtununun genel adıdır) Kadınefendi Protokolde çocuklarına göre değil, padişah…

Read More

Osmanlı İmparatorluğu duraklama dönemi

Girit

Osmanlı İmparatorluğu duraklama dönemi Duraklama dönemi, Sokullu Mehmed Paşa’nın ölümüyle başlayıp, ilk kez büyük çapta toprak kaybı yaşanılan Karlofça Antlaşması’na kadar olan dönemi kapsamaktadır. Osmanlı devleti bu dönemde Ferhat Paşa Antlaşması ile doğudaki en geniş sınırlarına, Bucaş Antlaşması ile de batıdaki en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Yaklaşık 120 yıl süren bu dönemde 12 padişah ile 61 sadrazam görev yapmıştır. Bu dönemde deneyimsiz kişilerin tahta geçmesi ile merkezi yönetimin bozulması sonucu, devlet yönetiminde otoritenin sarsılması, halkın devlete olan güveninin azalmasına ve iç isyanların çıkmasına neden olmuştur. Coğrafi keşiflerle ticaret yollarının önem kaybetmesi,…

Read More

Osmanlılarda Duraklama Dönemi Siyasi Gelişmeler

17. yüzyıl Osmanlı İsyanları

Osmanlılarda Duraklama Dönemi Siyasi Gelişmeler XVII. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu: Kanuni döneminde Osmanlı Devleti, sınırlarını oldukça genişleterek dünya gücü hâline gelmişti. Bu durum II. Selim ve III. Murat dönemlerinde de devam etti. Fetihlere devam edilirken, iç ayaklanmaları durdurmakla da uğraşılmış, yeri geldikçe fethedilen yerleri korumak amaçlanmıştır. Bu dönemde hem fetih hem de sınırları korumak amacıyla Doğuda İran, Batıda Venedik, Lehistan, Avusturya ve dönemin sonunda Rusya ile savaşılmıştır. Avusturya, İran ve Rusya ile yapılan savaşların uzun sürmesi ve istenilen galibiyetin alınamaması nedeniyle devleti yıpratmıştır. I. Ahmet döneminde Osmanlı veraset sisteminde…

Read More

Osmanlı topraklarında şu an bulunan devletler

Dünya Haritası, Osmanlı Devleti

Eski Osmanlı topraklarında şu an bulunan devletler listesi Osmanlı hakimiyeti ve himayesi altında kalmış ülkeler (kısaca Osmanlı coğrafyası) ve Osmanlı’ya bağlı kalma süreleri aşağıda belirtilmiştir. Doğrudan Osmanlı Devleti’ne bağlı toprakların listesi 1683 yılında Osmanlı İmparatorluğu Avrupa Devlet Dönemi Toplam Süre O dönemki adı Türkiye (ardılı olan devlet). 1299/1516-1922 406/623 yıl Anadolu Eyaleti, Karaman Eyaleti, Sivas Vilayeti vs. Bulgaristan 1363-1878/1908/1913 515/545 yıl/ Sofya Vilayeti, Tuna Vilayeti, Doğu Rumeli Vilayeti Makedonya 1371-1913 542 yıl Manastır Vilayeti Yunanistan 1393/1456/1460/1830/1913 370/437/520 yıl Mora-Teselya Sırbistan 1459-1878/1913 419 yıl Belgrad Paşalığı, Niş Eyaleti Karadağ 1479-1878 399…

Read More

36 Mehmed Vahdeddin (1918 – 1922)

36 Mehmed Vahdeddin (1918 – 1922)

VI. Mehmed, Sultan Vahideddin ya da Sultan Vahdettin, Osmanlı İmparatorluğu’nun 36. ve son sultanı ve 115. İslam halifesidir. Sultan Vahdettin’den sonra padişahlık kaldırılmış, fakat İslam Halifeliği saltanatı Abdülmecid tarafından devam ettirilmiştir. Türbesi Türkiye’de olmayan tek padişahtır

Read More