Son yazılar

34 II. Abdülhamid (1876 – 1909)
Posted in Yıkılış(1792-1922)

34 II. Abdülhamid (1876 – 1909)

Osmanlı pâdişâhlarının otuzdördüncüsü, Islâm halîfelerinin doksandokuzuncusudur. Sultan Abdülmecîd’in ikinci oğlu olup 1842’de dünyâya gelmiştir.

35 Mehmed Reşad (1909 – 1918)
Posted in Yıkılış(1792-1922)

35 Mehmed Reşad (1909 – 1918)

Sultan Beşinci Mehmed Reşad, İttihat ve Terakki partisinin desteğiyle tahta çıktığında 65 yaşındaydı. Sultan İkinci Abdülhamid’in padişahlığı sırasında devlet işleriyle yeterince ilgilenmemişti. Padişahlığı sırasında yönetim daha çok İttihat ve Terakki partisinin ileri gelenlerinden Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa’nın eline geçmişti.

36 Mehmed Vahdeddin (1918 – 1922)
Posted in Yıkılış(1792-1922)

36 Mehmed Vahdeddin (1918 – 1922)

VI. Mehmed, Sultan Vahideddin ya da Sultan Vahdettin, Osmanlı İmparatorluğu’nun 36. ve son sultanı ve 115. İslam halifesidir. Sultan Vahdettin’den sonra padişahlık kaldırılmış, fakat İslam Halifeliği saltanatı Abdülmecid tarafından devam ettirilmiştir. Türbesi Türkiye’de olmayan tek padişahtır

Osmanlı Padişahları
Posted in Osmanlı

Osmanlı Padişahları

Dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından birisi olmuş, 3 kıtaya hükmetmiş olan Osmanlı İmparatorluğu’nun Osman Bey(Gazi)’den son padişah IV.Mehmed’e kadar tüm padişahlarının sıralı listesini sizler için oluşturduk. 600 yılı aşkın imparatorluk süresince tam 36 padişah tahta geçmiştir.

Osmanlı Fetret Devri
Posted in Osmanlı

Fetret Devri

Osmanli tarihinde, kardeslerin saltanat mücadelisi verdikleri ve 1413 yilina kadar devam eden karisikliklar dönemi diyebilecegimiz “Fetret Devri”, Timur’un uyguladigi bir siyasetin sonucu olarak ortaya çikmistir.

Osmanlı Padişahları
Posted in Osmanlı

Padişahların Ölüm Nedenleri

Kimisi kalp yetmezliğinden, kimisi felç geçirerek kimisi şehit olarak vefat etti. İşte 634 yıl imparatorluk süren Osmanlı sultanlarının ölüm nedenleri.

Padişahların Anneleri
Posted in Osmanlı

Padişahların Anneleri

adişah dairesine mensup kadınlar, hükümdarın nikâhlı aileleriyle, odalık denen cariyelerden meydana gelirdi. Cariyeler, gümrük emini vasıtasıyla dışarıdan satın alınır veya Kırım hanları tarafından takdim edilir ve ilk iş olarak Müslüman edilirlerdi.

osmanlı arması
Posted in Osmanlı

Osmanlı Tarihi Kronolojisi

Osmanlı İmparatorluğu veya Osmanlı Devleti (Osmanlıca: دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِیّه Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye), 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüş Türk ve İslam devleti.