Osmanlı İmparatorluğu’nda spor

Osmanlı'da Spor Tekkeleri

Osmanlı İmparatorluğu’nda spor Osmanlı İmparatorluğu’nda spor belli başlı bir yere sahipti ve hâliyle spor yapan kişi ilgi ve alâka görmekteydi. Osmanlı halkının uğraştığı başlıca sporlar arasında güreş, avcılık, kemankeşlik (ok atıcılığı), binicilik (Cündicilik), cirit bulunmaktaydı. Güreş Bu spor Osmanlılara Selçuklu döneminden gelmektedir. Güreşe “küşti”, Güreşçiye ise “pehlivan” denilerek böylece saray kuruluşuna alınmıştır. Başlıca kuralları arasında kispet giymek, dua okumak ve Muhammed ile Ali’nin adını anmak geliyordu. Güreşe olan merak çeşitli Osmanlı şairleri tarafından da şiirlerle gösterilmiştir. Avcılık Osmanlı hükumdarlarının çok beğendiği ve önemli sayıp devlet içerisine aldıkları sporların en başında…

Read More