Osmanlı İmparatorluğu’nda bilim ve teknoloji

Osmanlı'da Hocaların Hocası: Kadızade Rumi

Osmanlı İmparatorluğu’nda bilim ve teknoloji Osmanlı İmparatorluğu’nda bilim ve teknoloji, imparatorluk döneminde bilim ve teknoloji alanında elde edilen başarılar ve gelişmeleri inceler. Osmanlı İmparatorluğu tarihinin bilimsel, kültürel ve entelektüel açıdan incelenmesi yeni bir alandır. İslam’ın Altın Çağı’nın 14. yüzyılda sona erdiği kabul edilir. Fakat imparatorluğun batısında, İran ve doğuda Hindistan’da artan bilimsel çalışmalarla bu çağ 15. ve 16. yüzyıllara kadar devam etmiştir. 16. yüzyılda bilim öğretimi ve bilimsel eserlerin yazılışı dikkate değer biçimde artmıştır. 17. yüzyıl ortalarından itibaren de önemli ölçüde azalmıştır. 17. yüzyıl itibarıyla medrese programlarında tefsir, hadis ve…

Read More