34 II. Abdülhamid (1876 – 1909)
Posted in Yıkılış(1792-1922)

34 II. Abdülhamid (1876 – 1909)

Osmanlı pâdişâhlarının otuzdördüncüsü, Islâm halîfelerinin doksandokuzuncusudur. Sultan Abdülmecîd’in ikinci oğlu olup 1842’de dünyâya gelmiştir.

36 Mehmed Vahdeddin (1918 – 1922)
Posted in Yıkılış(1792-1922)

36 Mehmed Vahdeddin (1918 – 1922)

VI. Mehmed, Sultan Vahideddin ya da Sultan Vahdettin, Osmanlı İmparatorluğu’nun 36. ve son sultanı ve 115. İslam halifesidir. Sultan Vahdettin’den sonra padişahlık kaldırılmış, fakat İslam Halifeliği saltanatı Abdülmecid tarafından devam ettirilmiştir. Türbesi Türkiye’de olmayan tek padişahtır

Osmanlı Padişahları
Posted in Osmanlı

Osmanlı Padişahları

Dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından birisi olmuş, 3 kıtaya hükmetmiş olan Osmanlı İmparatorluğu’nun Osman Bey(Gazi)’den son padişah IV.Mehmed’e kadar tüm padişahlarının sıralı listesini sizler için oluşturduk. 600 yılı aşkın imparatorluk süresince tam 36 padişah tahta geçmiştir.