Osmanlı’da Protokol Sıralaması ve Esasları

Osmanlı protokol sırası

Osmanlı’da Protokol Sıralaması ve Esasları Osmanlı İmparatorluğu’nda dönem dönem krizlere de neden olan protokol esasları. Osmanlı rütbe ve lakaplarının bir çoğu bir süre Cumhuriyet devrinde kullanılmış olsalarda bu gün unutulmuştur. Osmanlı protokolü tekamül ederek 2. Abdülhamid zamanında kesin ve son şeklini almıştır. Bilinmeyen ve bir çok yerde karşımıza çıkan bu rütbeleri kısaca açıklamak istedik. Osmanlı İmparatorluğu’nda tüm kudreti elinde bulunduran kişiler – Padişah – Valide sultan – Saltanat veliahtı olan şehzade – Şehzadeler – Sultanlar (padişah kızları) – Kadınefendi (Padişahın dört hâtununun genel adıdır) Kadınefendi Protokolde çocuklarına göre değil, padişah…

Read More

Osmanlı Devlet Yapısı

Sultan III.Selim Han'ın Cülus Töreni

Osmanlı Devlet Yapısı Osmanlı İmparatorluğu varolduğundan beri mutlak monarşi ile yönetilirdi. Sultan hiyerarşik Osmanlı sisteminde ve siyasi, askeri, hukuki, sosyal ve çeşitli başlıklarda en üstteydi. Teorik olarak sadece Allah’a ve yerine getirmesi gereken “Allah’ın yasaları”na (İslam’daki şeriat) karşı sorumluydu. Onun ilahi görevi İran-İslam başlıklarına yansıtılan “Allah’ın yeryüzündeki gölgesi” (zill Allah fi’l-âlem) ve “yeryüzünün halifesi” (halife-i ru-yi zemin) olmaktı. Tüm devlet dairesi onun hükmündeydi ve verdiği her karar ferman adı verilen kararnamede yayımlanırdı. Başkomutandı ve tüm yurttaki resmi unvanıydı. 1453’te İstanbul’un Fethi’nden sonra kendilerini Roma İmparatorluğu’nun vârisi olarak görürlerdi. Bu nedenle…

Read More