Pnömatik

pneumatics

Pnömatik nedir? Pnömatik, gaz basıncını mekanik harekete çevirme amaçlı eğitim ve uygulamaları içeren endüstriyel bir bilim dalıdır. Pratik olarak vakum ve pozitif hava basıncı ile çalışan sistemler ve kullanılan devre elemanları pnömatiğin kapsamı içerisinde değerlendirilir. Pnömatik sitemlerin en yaygın kullanım alanı imalat endüstrisidir. Farklı bir tanım olarak da “yararlı bir iş yapabilmek için sıkıştırılmış hava olarak depolanan enerjiyi kullanan sistemlere pnömatik sistemler denir.” Pnömatik aygıtlar için gerekli hava, basınçlı bir kompresörden sağlanır. Kompresör havayı sıkıştırarak sağlam bir hava tankında depolar. Pnömatik Tarihçesi Eski Yunan dilinde rüzgâr ya da nefes manasına…

Read More

Hidrolik

Hidrolik

Hidrolik nedir? Hidrolik kelimesi (hydraulics) Yunan dilindeki ὑδϱαυλικός (hydraulikos) kelimesinden gelir. Bu kelime de kök olarak su (ὕδωϱ) ve boru (αὐλός) kelimelerinden gelmektedir. Hidrolik, sıvıların mekanik özelliklerini inceleyen bir mühendislik dalıdır. Sıvı gücünün faydalı bir şekilde disipline edilmesini konu edinmiştir. Akışkanlar mekaniği, hidrolik için akışkan özelliklerinin mühendislik kullanımına yönelik olarak teorik temeller sağlar. Kısaca hidrolik, akışkanlar mekaniğinin mühendislik yaklaşımıyla ele alınıp günlük hayata uygulanmasından ibarettir. Hidrolik Tarihçe En eski hidrolik bilimciler Ctesibius ve İskenderiyeli Heron’dur. Bu Antik Çağ mühendisleri daha çok hidroliğin dinsel ayin, tören vb. konulardaki pratik kullanımları ile…

Read More

Hidrolik Pnömatik nedir?

Hidrolik Pnömatik

Hidrolik – pnömatik nedir? Genel anlamda, güç aktarımında yağ veya su gibi bir akışkan kullanılan sistemler hidrolik, hava veya gaz kullanılan sistemler ise pnömatik sistemler olarak sınıflandırılırlar. Hidrolik ve pnömatik sistemler bir bütün olarak akışkan gücü sistemlerini oluştururlar. Hidrolik, akışkan gücünün mekanik özelliklerini inceleyen bilim dalına verilen isimdir. Kelime, Fransızca, “su basıncı ile çalışan mekanizma, fizikte sıvılar mekaniği” anlamına gelen “hydraulique” sözcüğünden dilimize yerleşmiştir. Sözcüğün Fransızcaya ise Eski Yunancadan girdiği kabul edilmektedir. Pnömatik kelimesi ise havanın özelliklerini, hareketlerini ve davranışını inceleyen bir bilim dalı olmanın yanında; sıkıştırılmış hava ve gaz…

Read More

Elektro pnomatik

Elektro pnomatik

Elektro pnomatik Basınçlı havanın enerji olarak kullanıldığı ve elektronik sistemlerle birleştiği komple sisteme Elektro pnomatik denir. -Temel enerji kaynağımız havadır- Elektro pnomatik sistemlerin diğer sistemlere göre avantajları 1-Pnomatik enerji kaynağı olan hava atmosferden sınırsız olarak elde edile bilir. 2-Basınçlı havanın çok uzak mesafelere kolayca ilete bilir. 3-Basınçlı hava gerektiğinde depo edile bilir. Buda kompresörün sürekli çalışmasını etkilemez. 4-Basınçlı hava sıcaklık değişimlerine karşı hassas değildir. 5-Patlama ve yanma tehlikesi yoktur. 6-Basınçlı hava temizdir. Herhangi bir sızma çevreyi kirletmez. 7-Devre elemanları basınçlı ve ucuzdur. 8-Basınçlı hava sistemleri çok yüksek hızlara ulaşabilir. 9-Hızlar…

Read More

Servo Hidrolik Valfler

Hidrolik Yön denetim valfi

Servo Hidrolik Valfler Oransal ve servo valfler hidrolik sistemlerin, kontrol teknolojisinde pek çok avantaj sağlamalarına rağmen az kullanılırlar. Genel olarak fiyatlarının pahalı olması, karmaşık elektronik devrelerle beslenmesi, çok kısıtlı tamir olanakları, kirliliğe daha duyarlı olmaları gibi sebepler bu valflerin kullanım sahalarını kısıtlar. Oysa gelişen teknoloji gün geçtikçe daha kaliteli, daha hızlı ve güvenilir malzemeleri ihtiyaç haline getirmektedir. Bu durumda tasarımı yapılan hidrolik sistemlerde yüksek hassasiyete ve yüksek dinamik özelliklere sahip oransal ve servo valf kullanılması ihtiyaç halini almaktadır. Bu çalışmada kapsamı çok geniş olan açık devre ya da kapalı devre…

Read More