Otomatik kontrol

Otomatik kontrol sistemleri

Otomatik kontrol
Otomatik kontrol sistemleri, sistemlerin insan gücüne gerek kalmadan denetlenmesini kontrol edilmesini sağlar. Otomatik kontrol sistemleri tarihsel sürece ilk olarak buhar makineleri ile girmiştir. Buhar makinelerinin hızını kontrol eden bir sistem geliştirilmiştir. Daha sonra insanlar için tehlikeli olan görevlerde, elverişli olmayan çalışma alanlarından dolayı bu teknoloji üretim aşamasına kaymış geliştirilmeye devam etmiştir. Yapılan çalışmalar olumlu sonuçlanmıştır. Otomasyon sistemleri düşüncesi üretimin her alanına girmeye devam etmiştir.

Otomatik Kontrol Sistemleri, ait olduğu sistemi insan müdahalesi gerektirmeksizin arzu edilen değerlerde tutmayı amaçlayan sistemlerdir. İlk örneklerini Cizre’li El-Cezeri vermiştir. Oda sıcaklığını, ayarladığımız değerde sabit tutan klimalar otomatik kontrol sistemlerine örnek olarak gösterilebilir. Otomatik kontrol sistemleri mekanik prensiplere göre çalışabilecekleri gibi (örneğin araçlarda bulunan karbüratörler), programlanmış bir mikroişlemci tarafından da yönetilebilirler.

⍣ Sistem; ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya getirilen parçalar bütününe verilen isimdir.
⍣ Kontrol sistemi; herhangi bir iş yapan birimin denetlenmesi amacıyla geliştirilen devrelerdir.
⍣ Otomatik kontrol sistemi; kontrol işlemlerinin doğrudan insan girişimi olmaksızın gerçekleştirebilmesidir.

Kontrol Tarzına Göre Otomatik Kontrol Sistemleri
Açık Çevrim Kontrol: Bu çeşit kontrol sistemlerinde, sistemin mevcut durumuyla âlâkalı herhangi bir bilgi denetleyiciye gelmemektedir. Bunu, kadranı olmayan bir arabada, hızını saatte yüz kilometreye sabitlemek isteyen bir sürücüye benzetebiliriz. Sürücü, pedala belirli bir miktarda bastığında yüz kilometre hıza geleceğini tahmin etmektedir, lâkin aracın gerçek hızına dair kesin bir veriye sahip değildir.
Kapalı Çevrim (Geri beslemeli) Kontrol: Bu çeşit kontrol sistemlerinde denetleyiciye sensörler aracılığı ile sistemin mevcut durumu hakkında bilgi gönderilmekte (geribesleme) ve denetleyici çıkıştaki hataya bağlı olarak girişi düzeltmektedir. Yukarıdaki araba örneğine bir kadran eklersek kapalı çevrim elde ederiz. Sürücü kadrana bakarak hızı saatte yüz kilometrenin altına indiğinde gaza basabilir veya üzerine çıktığında gazdan ayağını çekebilir. Bu örnekte kadran otomatik kontrol sistemlerindeki sensörlere karşılık gelmektedir.

Bu konuya oyver
[Toplam: 5 Ortalama: 5]
(Toplam132 , 1 bugün)

Related posts

Leave a Comment