Nesnelerin interneti (IoT) Internet of Things

Nesnelerin interneti (IoT) Internet of Things

Nesnelerin interneti (IoT) Internet of Things
Nesnelerin interneti (Internet of Things, kısaca IoT), fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağıdır. İnternet üzerinden diğer cihazlara ve sistemlere bağlanmak ve veri alışverişi yapmak amacıyla sensörler, yazılımlar ve diğer teknolojilerle gömülüdür. Nesnelerin tekil anahtar (unique identifier) ile işaretlenerek İnternet altyapısı üzerinden birlikte çalışabilmesi ve bu sayede küçük parçaların toplamından daha büyük değerler oluşturulması öngörülmüştür. Askeri sistem için “askerî nesnelerin interneti” yaratılmışdır.

Birden çok teknolojinin, gerçek zamanlı analitiğin, makine öğreniminin, emtia sensörlerinin ve gömülü sistemlerin yakınsaması nedeniyle işler gelişti. Geleneksel gömülü sistemler, kablosuz sensör ağı, kontrol sistemleri, otomasyon (ev otomasyonu ve bina otomasyonu dahil) ve diğer alanlar, nesnelerin İnternetini etkinleştirmeye katkıda bulunur.

Amerikan Federal Ticaret Komisyonu nesnelerin internetini “günlük kullanımımızda olan nesnelerin internete bağlanıp veri gönderip alması kabiliyeti” olarak tanımlamıştır.

Nesnelerin interneti açısından, nesne kavramı oldukça geniş bir anlama sahiptir. Her türlü izleme cihazları, sensörler, biochipler veya erişim düzenekleri nesne olarak nitelendirilmektedir. Bir cihazın “akıllı” sayılabilmesi ve nesne olarak nitelendirilebilmesi için gerekli şartlar: Tekil bir isme sahip olması (unique id), bağlanılabilir olması ve bir sensörü olmasıdır. Bu sayede, akıllı nesne dünyanın herhangi bir yerinden erişilebilir ve kontrol edilebilir hale gelmektedir. Nesnelerin tekil bir isme sahip olması günümüzde yaygın olarak kullanılan IP adreslerinin sınırlı olması sebebi ile pek mümkün değildir, bu durumu aşmak için tasarlanmış olan IPv6nın kullanımı ile birlikte nesneler gerçek manada benzersiz hale gelebilecektir.

Nesnelerin interneti uygulamaları, sensörlerin tek tek erişilebilir olmasından başka, pek çok sensörün verisinin birleştirilerek değer üretilmesi amacıyla da kullanılmaktadır. Fiziksel ortamlardan akarak gelen yüksek miktardaki sensör verilerinin (data), yapılan değerlendirmelerin ardından bilgi (information) olarak operatörlere veya ilgili kişilere iletilmesi ya da verinin sistemler yardımıyla işlenerek bir faaliyet icra edilmesi sağlanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Nesnelerin internetinin Büyük Veri kavramları ve uygulamaları ile iç içe olduğu görülmektedir.

Örneğin akıllı trafik sistemlerinde, trafikteki kişilerin konumlarını sürekli olarak merkezi bir sisteme iletmeleri sayesinde, sistem, kişilerin hareket bilgilerini analiz ederek, bölgedeki trafik yoğunluğunu, trafiğin akış hızını, belirli bir rota üzerinde tahmini varış süresini tespit edebilir. Bu sayede trafiğe yeni çıkacak kişiler trafik yoğunluğuna göre alternatif rotaları tercih edebilirler.

Bir başka örnek olarak, bir oteldeki her bir odadaki karbonmonoksit oranı sensörler yardımıyla ölçülüp, yönetici sisteme iletilir. Yönetici sistem, kritik eşik aşılınca elektrik/gaz vanalarının kapatılması ve gerekli odalardaki yangın musluklarının açılmasını denetleyebilir. Bunun yanı sıra yönetici sistem, kritik eşik aşılmasa bile zaman içerisinde gelen verileri inceleyerek odalardaki karbonmonoksit oranının günün hangi saatlerinde daha yüksek olduğunu analiz ederek, o saatlerde pencerelerin kapalı kalmasını önerebilir.

Bunu da oku :  Endüstriyel İletişim Protokolleri

Kavramın Türkçe karşılığı olarak “Nesnelerin interneti” olarak geçmesi, TBD 32. Ulusal Bilişim Kurultayı esnasında Prof. Dr. Aydın Köksal tarafından oldukça olumlu bulunmakla beraber, “Nesneler interneti” karşılığı da önerilmiştir.

IoT nasil okunur?
Nesnelerin İnterneti (Internet of Things veya IoT olarak da tanınıyor) bilinen teknoloji, neredeyse her şeyi birbirine bağlama ve akıllandırma amacını taşıyor.

Nesnelerin İnterneti Örnekleri Nelerdir?
Akıllı termostat Nest, akıllı priz WeMo, August akıllı kilit başlıca örneklerdendir. Petnet akıllı evcil hayvan besleyici ve health sağlık monitörü sayılabilir. Son olarak da automatic araba takip adaptörü ve kamu aydınlatması örnekleri verilebilir.

IoT cihazlar nelerdir?
Nesnelerin interneti veya IOT, birbiriyle ilişkili bilgi işlem cihazları, mekanik ve dijital makineler, nesneler, hayvanlar veya benzersiz tanımlayıcılar (UID’ler) ile sağlanan insanlara ve insandan ağa gerek duymadan bir ağ üzerinden veri aktarabilen sistemlerin tümünü ifade eder.

Nesnelerin interneti ne işe yarar?
Nesnelerin interneti aklınıza gelebilecek tüm nesnelerin internete erişmesini ve diğer cihazlar ile iletişim kurabilmesini sağlamaya yönelik bir teknolojidir. IoT uygulaması, nesneleri Bluetooth ve wifi gibi teknolojiler ile internete bağlamaktadır.

Nesnelerin interneti nasıl çalışır?
Bir nesnelerin interneti sistemi, bir tür bağlantı yoluyla bulutla konuşan sensörlerden ve cihazlardan oluşur. İlk olarak sensörler veya cihazlar çevresinden veri toplar. Ardından bu veriler buluta gönderilir. Verilerin buluta gönderilmesi için de hücresel, uydu, Wi-Fi, Bluetooth gibi çeşitli yöntemler kullanılabilir.

Şu anda Internet’e bağlı kaç adet cihaz aygıt olduğu tahmin edilmektedir?
Yapılan araştırmalara göre bugün internete 10-11 milyar cihazın bağlı olduğu tahmin edilmekte ve bu rakamın 2022 yılına gelindiğinde 50 milyar cihaz seviyesine çıkması öngörülmektedir.

IoT için hangi programlama dili?
The Eclipse IoT Working Group’un 2015 yılında yapmış olduğu bir araştırmaya göre IoT geliştiricilerinin en çok kullandığı diller arasında (azalana doğru) Java, C, Javascript, C++ ve Python bulunmaktadır.Bu sırayı node.js, PHP, Lua, C #, Ruby, Assembler, Go ve SWIFT gibi diğer programlama dilleri izlemiştir.

ZigBee nedir?
Zigbee, kişisel alan ağları için kullanılan bir IEEE 802 standardına göre küçük, düşük güçlü dijital radyolar kullanılarak oluşturulan yüksek düzeyde iletişim protokollerinin özelleştirilmesidir.

Bunu da oku :  Yapay Zekanın Yönetim Potansiyeli

Uygulamalarda, kablosuz ışık anahtarları, ev-içi-ekranlar ile elektrik sayaçları ve diğer tüketicinin ve endüstriyel ekipmanın düşük oranlarda veriyi kısa menzilli kablosuz transferi bulunmaktadır.

IoT Uygulama alanları

Akıllı şehir uygulamaları
Akıllı şehir uygulamaları; trafik, park yeri, ışıklandırma, atık yönetimi gibi konularda yerel yönetimlerin ve şehir sakinlerinin zamanı ve diğer kaynakları daha verimli kullanmalarını, işbirliği içerisinde çalışmalarını sağlayan sistemlerdir.

Trafik sistemlerinde; anlık veya geleceğe dönük tahmini trafik yoğunluğu bilgilerinin oluşturulması ve dağıtılmasına yönelik uygulamalar bulunmaktadır.

Araç park uygulamaları, gideceğiniz bölgedeki mevcut park yerlerini, park yerlerine ait doluluk oranlarını ve park yeri ücretini size sağlayabilmektedirler.

Atık yönetimi uygulamaları, çöp konteynerlarının doluluk oranlarının takip edilmesi ile çöp araçları ile yapılan toplama faaliyetlerinin optimizasyonu, konteyner noktalarının değiştirilmesi ve konteyner büyüklüklerinin değiştirilmesi konularında bilgi verebilmektedirler.

Akıllı çevre uygulamaları
Akıllı çevre uygulamaları hava kirliliği, yağış durumu, baraj doluluğu, orman yangını gibi çevresel faktörlerin gözlenmesini ve gereken durumlarda acil eylemlerde bulunulmasını sağlamak amacıyla kurulmaktadırlar.

Akıllı ev uygulamaları
Işık, ısı, havalandırma, eğlence, güvenlik gibi konularda evlerin sağladığı hizmetlerin uzaktan yönetilmesi ve durumunun takibi amacıyla akıllı ev uygulamaları geliştirilmektedir.

Tedarik uygulamaları
Stokta azalmakta olan, son kullanma tarihi yaklaşmakta olan ürünlerin takibini, gerek görülmesi durumunda tekrar sipariş verilmesi gibi tedarik uygulamalarına katkıda bulunmaları amacıyla geliştirilmektedir.

Akıllı hayvancılık uygulamaları
Hayvanların bulunduğu ortamların ısı, zararlı gaz durumu gibi parametrelerinin takip edilmesi amacıyla geliştirilmektedir.

Önemli kavramlar ve alt başlıklar

Veri analizi mimarisi
Nesnelerin İnternet’i projelerinde çıktının, şirketin iş katmanına bir kabiliyet veya katma değer eklemesi beklenmektedir. Fiziksel ortamlardan akarak gelen yüksek miktardaki sensör verilerinin (data), analizler ardından iş katmanına bilgi (information) olarak iletilmesi amacıyla gerekli olan analiz mimarisinin ve çözümlerinin bulunduğu analiz sistemleri geliştirilmektedir.

Veri toplama mimarisi
Nesnelerin İnternet’i projelerinde hangi sensörlerden nasıl veri toplanacağı, hangi geçit (gateway) üzerinden merkezi sunuculara veri iletileceği, veri iletişim protokolleri, karar mekanizmalarının planlanması faaliyetleri bu başlık altında gerçekleştirilmektedir.

Veri iletişim mimarisi
Sensörlerin enerji ihtiyaçlarının ve iletişim donanımı gereksinimlerinin en düşük düzeyde tutulması amacıyla, güvenli iletişim prensipleri de göz önünde tutularak özel veri iletişim mekanizmaları/protokolleri geliştirilmektedir.

Bu cihazları yönetmek için çok çeşitli protokoller geliştirilmiştir. Bunları toparlayıp temel oluşturmayı hedefleyen oluşumlardan bir tanesi UPnP dir.

Sensör teknolojileri
Sistemlerde kullanılacak olan sensörler, RFID gibi basit bir mekanizma, belirli periyotlarda ortam ısısını sunan bir termometre devresi gibi basit sensörler olabileceği gibi, harekete odaklanan bir kamera gibi karar verip işlem yapabilen sistemler olabilmektedir.

Bunu da oku :  Endüstri 4.0

Güvenlik ve kişisel verilerin gizliliği
Sensörlerin, kişisel verileri paylaşması durumunda, anonimliği sağlaması gerekmektedir. Bir sensörün ürettiği verilerden hangilerinin kimler tarafından görülebileceği, bir erişim düzeneğinin yönetiminin kimler tarafından yapılabileceği gibi konular önem arz etmektedir. Düşük enerji gereksinimleri olan ve işlemci seviyeleri düşük olan sensörlerin gönderdiği verilerin hızlı ve güvenli bir şekilde şifrelenmesi için güvenlik algoritmaları geliştirilmektedir.

The Internet of Things (IoT) describes the network of physical objects, so known as, “things” — that are embedded with sensors, software, and other technologies that is used for the purpose of connecting and exchanging data with other devices and systems over the Internet.

Things have evolved due to the convergence of multiple technologies, real-time analytics, machine learning, ubiquitous computing, commodity sensors, and embedded systems. Traditional fields of embedded systems, wireless sensor networks, control systems, automation (including home and building automation), and others all contribute to enabling the Internet of things. In the consumer market, IoT technology is most synonymous with products pertaining to the concept of the “smart home”, including devices and appliances (such as lighting fixtures, thermostats, home security systems and cameras, and other home appliances) that support one or more common ecosystems, and can be controlled via devices associated with that ecosystem, such as smartphones and smart speakers. The IoT can also be used in healthcare systems.

There are a number of serious concerns about dangers in the growth of the IoT, especially in the areas of privacy and security, and consequently industry and governmental moves to address these concerns have begun including the development of international standards.

Eşyaların interneti şirketleri
? 1oT
? Aditi Technologies
? BaseN
? Cisco Jasper
? CRON Systems
? Ecube Labs
? Eve Systems
? Exosite
? Garageio
? Google Nest
? Helium Systems
? Ingenu
? Link Labs
? Metromile
? Netatmo
? Numerex
? Octo Telematics
? OpenPicus
? PSA Certified
? PubNub
? Qardio
? Sigfox
? SmartThings
? SolidRun
? Swisscom
? Veniam
? WAVIoT
? Withings
? Xively
? Xped

Bu konuya oyver
[Toplam: 6 Ortalama: 5]
(Toplam62 , 1 bugün)

Related posts

2 Thoughts to “Nesnelerin interneti (IoT) Internet of Things

  1. James H.

    What is the purpose of IoT?
    The goal behind the Internet of things is to have devices that self report in real-time, improving efficiency and bringing important information to the surface more quickly than a system depending on human intervention.

  2. Ali Y.

    Nesnelerin İnterneti Örnekleri Nelerdir?
    Akıllı termostat Nest, akıllı priz WeMo, August akıllı kilit başlıca örneklerdendir. Petnet akıllı evcil hayvan besleyici ve health sağlık monitörü sayılabilir. Son olarak da automatic araba takip adaptörü ve kamu aydınlatması örnekleri verilebilir.

Leave a Comment