Otomasyon

otomasyon

Otomasyon
Otomasyon, bir işin insan ile makine arasında paylaşılmasıdır. Toplam işin paylaşım yüzdesi otomasyonun düzeyini belirler. İnsan gücünün yoğun olduğu otomasyon sistemleri yarı otomasyon, makinenin yoğun olduğu sistemler de tam otomasyon olarak adlandırılırlar. Sanayi devriminin başlangıcının aksine yakın geçmişimizde üretmek tek başına yeterli olmaktan uzaklaştı. Tüm dünyanın açık bir pazar haline geldiği rekabetçi koşullarda üretimi; hızlı, standart, güvenli, nihayet verimli kılmak, bir zorunluluk haline geldi. Endüstride bu zorunluluğun karşılığı şüphesiz ki otomasyondur.

Otomasyon’un Avantajları ve Dezavantajları
Örneğin bir fabrikada kullanılan otomasyon sistemini göz önüne alacak olursak, burada her şeyin esnek ve kontrol edilebilir olması yöneticinin işine gelmektedir. Çünkü bilgisayar ekranında sisteminin işleyişini, eğer varsa arızanın yerini, üretilen ürün miktarını vb. fabrikayı ilgilendiren birçok bilgilere erişim ve kontrol kolaylığı sağlar.

Bu faydalar da işletmeye zaman, kalite, maliyet, hız ve kâr olarak geri dönmektedir.

Bu sistemlerin en büyük dezavantajı ilk kurulumunun maliyetli oluşudur. Bu maliyet de uzun vadede çoğu otomasyon sistemlerinde kendini amorti etmektedir. Bir diğer zararı ise fabrikalara giren bu otomasyon sistemleri fabrika çalışanlarının sayısında azalmaya sebep olmaktadır.

Otomasyon uygulamasında kullanılan temel endüstriyel cihazlar
Farklı otomasyon uygulamaları için kullanılan çeşitli cihazlar olmakla birlikte otomasyon uygulamalarının çoğunluğunda kullanılan cihazları şu şekilde sıralayabiliriz : PLC, HMI (insan Makine Arayüzü ya da Dokunmatik Ekran), Sensör, İnverter (Frekans Konverter ya da Motor Kontrol Cihazı), Servo Motor &Servo Sürücü, DC Motor, SCADA. Sayılan bu cihazlar ve benzerleri bir araya gelerek sistemlerin mümkün olduğunca az insan gücü ile kontrolünü sağlarlar. Ayrıca verimliliğin arttırılması, enerji tasarrufu, detaylı ölçüm yapılması ve raporlama da otomasyon sistemlerinin sunduğu özelliklerden bazılarıdır.

Bunu da oku :  Otomatik kontrol

Endüstriyel Otomasyonun Gelişimi
Dünyada özellikle 1980’li yıllardan sonra, endüstriyel ürün tasarımı ve üretiminde köklü değişiklikler meydana geldi. Gelişen ve değişen dünya pazarlarında teknolojinin ilerlemesiyle, endüstriyel ürünlerin nitelik ve işlevlerinde de önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Hızla gelişen teknoloji ve sürekli değişen pazar koşulları, daha ekonomik ve kaliteli ürünler isterken; müşteri beklentileri ise daha esnek ve çok işlevli ürünler yönünde gelişmiştir. Müşterilerin hızla değişen istekleri ve yoğun pazar rekabeti sonucu, ürün ömürleri çok kısalmıştır. Böylesine çetin koşullar karşısında alışılmış tasarım ve imalat teknolojileri yetersiz kalmış, bu ihtiyacı gidermek üzere yeni kavram ve yöntemler doğmuştur. Bunlardan biri de endüstriyel otomasyon kavramıd ır. Endüstriyel otomasyon kavramı, özellikle tasarım felsefesini ve mühendislik eğitimini etkilemiş, endüstriyel teknoloji üretimi ve mühendislik eğitiminde önemli değişikliklere neden olmuştur. Robot teknolojisinin her alanda yaygın şekilde kullanıldığı günümüzde, endüstriyel otomasyon, teknolojinin bir gereği hatta zorunluluğudur.

Bu konuya oyver
[Toplam: 1 Ortalama: 5]
(Toplam46 , 1 bugün)

Related posts

2 Thoughts to “Otomasyon

  1. Emrah T.

    Otomasyon paradoksu
    Psikolog lisanne bainbridge tarafından 1980’lerde dile getirilen bir paradokstur. Mükemmel otomatize edilen sistemler hata anında yine en az kendisi kadar mükemmel kullanıcı müdahalesine ihtiyaç duyar ve gerçekten böyle bir şeye ihtiyaç duyulduğunda kullanıcı çoğunlukla ya hazır değildir ya da o durumu anlamakta zorlanır. Dolayısıyla sistemin ihtiyaç duyduğu kesin, etkin ve doğru müdahaleyi gerçekleştiremez. Sonuçta sistemlerin her zaman ya tahmin edilemeyen ya da önkoşullarının oluşması imkansız görüldüğü için önlem alınmayan dolayısıyla hiç test edilmediği ortam parametreleri olduğunu söyleyebiliriz. Yani %100 güvenilir denilen sistem hiçbir zaman %100 güvenilir değildir. O mümkün görünmeyen koşullar biraraya geldiğinde, operatör/kullanıcının hatayı yeterli sürede tespit edip doğru müdahaleyi yapma olasılığı da çok düşük kalmakta sonuçlar da trajik olabilmektedir. Havacılık ve otomotiv sektörlerinde etkilerini görmeye başladığımız bir alan olduğu için ilgi çekici olabilir, şurdaki kitapta da havacılıkta insan faktörü konusunda okumaya değer ayrıntılar var.

  2. otomasyoncu

    otomasyon sayfası için teşekkür ederiz

Leave a Comment