Katalog

katalog

Katalog
Katalog, Yunanca κατάλογος, Latince catalogus sözcüğünden gelir. Belli bir sıraya göre hazırlanan listeye denir. Çeşitli konularda hazırlanabilirler. Daha çok kütüphane ve yayın hayatında kullanılırlar. Ticari manada kullanılan kataloglar da vardır.

Bir kütüphanede bulunan eserleri belli bir düzen içinde sıralamak, yerini belirtmek ve aranılan eserin kolayca bulunmasını sağlamak amacıyla, bir sistem dahilinde hazırlanan kart (fiş) topluluğuna veya listeye katalog denir. Bibliyografyadan farkı, bildirdiği eserin hangi kütüphaneye veya hangi kitap topluluğuna ait olduğunu göstermesidir.

Kataloglar genel olarak alfabetik, sistematik ve firma kataloğu olmak üzere üçe ayrılırlar.

Katolog Prestijinizdir…
Reklamın ve tanıtımın büyük önem kazandığı günümüzde kullanılan yöntemlerin başında kataloglar gelir. Kataloglar, firmaların ya da kurumların ürünlerini ve hizmetlerini tanıttıkları, belli bir sırayı takip kitapçıklardır.

Geçmişimizin, geleceğimizin, sattığımız ürün ya da hizmetin anlatıldığı; kurumsal kimliğimizin sayfalarda vücut bulduğu, en önemli iletişim araçlarındandır katologlar…
Katolog Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gereken Özelliklerin Başlıcaları Şunlardır;
1. Kurum kimliğinin, ürün yada hizmet özelliklerinin doğru anlatımı,
2. Yazı ve Resimlerin birbiriyle uyumlu seçilmesi,
3. İnsanların uzun yazılar ve karışık tasarımlardan sıkıldığını ve okumaktan vazgeçtiğini unutmamak,
4. Yapılacak tasarımlarda fark yaratabilecek özellikler ve baskı tekniklerinin kullanımı,
5. Gönderdiğimiz yerlerde uzun süre yıpranmadan kalması için kapak laminasyonunun uygun yapılması
6. Kağıt ve baskı kalitesi yüksekliği
7. Doğrudan hedef kitleye ulaşmasını sağlamak

Bunu da oku :  Reklam ve Tanıtım Malzemeleri

Firma Katalogları
Ticari sahada hazırlanan kataloglar. Ticari katalog, tüccarın mallarını alıcılara en çekici biçimde tanıtmasını sağlar. Çeşitli sanayi kuruluşları, dağıtım ve pazarlama yerleri, mallarını kolayca tanıtmak ve müşteriye bilgi vermek için çeşitli şekillerde katalog hazırlarlar. Eşya, oyuncak, elektrik malzemeleri katalogları gibi. Sergilerde teşhir edilen eserlerin kime ait olduğu ve mevcutlarını bildiren liste şeklindeki kitaplar da birer katalogdur. Kitapçı kataloglarında ise bir yayınevinin satışa arz ettiği kitapların listesi verilmiştir. Ticari katalog rehberleri piyasadaki ticari katalogları yayınlamaktadırlar.

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]
(Visited 28 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment