Yerkürenin Su Döngüsü

Yerkürenin su döngüsü, yerine başka hiç bir şeyi koyamayacağımız bir değerdir ama günümüzde insanların faaliyetleri bu değeri tehlikeli biçimde bozuyor.Okyanuslar, buzullar, göller ve derin aküferlerde büyük miktarda suyun bulunmasına karşın, yerküredeki suların sadece çok küçük bir kısmı ( %1’den azı ) tatlı su ve su döngüsü içinde yenilenebiliyor.Dünyadaki yaşamın büyük bölümü, bu değerli yağışlarla ( yılda 110.000 kilometreküp ) sürdürülebiliyor. Bütün değerli varlıklı gibi, küresel su döngüsü de topluma sürekli bir yarar sağlıyor.Nehirler, göller, sulak alanlar, aküferler ve diğer tatlı su ekosistemleri ormanlarla, otlaklarla ve diğer karasal ortamlarla birlikte çalışarak…

Read More