Otomatik kontrol

Otomatik kontrol sistemleri

Otomatik kontrol Otomatik kontrol sistemleri, sistemlerin insan gücüne gerek kalmadan denetlenmesini kontrol edilmesini sağlar. Otomatik kontrol sistemleri tarihsel sürece ilk olarak buhar makineleri ile girmiştir. Buhar makinelerinin hızını kontrol eden bir sistem geliştirilmiştir. Daha sonra insanlar için tehlikeli olan görevlerde, elverişli olmayan çalışma alanlarından dolayı bu teknoloji üretim aşamasına kaymış geliştirilmeye devam etmiştir. Yapılan çalışmalar olumlu sonuçlanmıştır. Otomasyon sistemleri düşüncesi üretimin her alanına girmeye devam etmiştir. Otomatik Kontrol Sistemleri, ait olduğu sistemi insan müdahalesi gerektirmeksizin arzu edilen değerlerde tutmayı amaçlayan sistemlerdir. İlk örneklerini Cizre’li El-Cezeri vermiştir. Oda sıcaklığını, ayarladığımız değerde…

Read More

Pnömatik

pneumatics

Pnömatik nedir? Pnömatik, gaz basıncını mekanik harekete çevirme amaçlı eğitim ve uygulamaları içeren endüstriyel bir bilim dalıdır. Pratik olarak vakum ve pozitif hava basıncı ile çalışan sistemler ve kullanılan devre elemanları pnömatiğin kapsamı içerisinde değerlendirilir. Pnömatik sitemlerin en yaygın kullanım alanı imalat endüstrisidir. Farklı bir tanım olarak da “yararlı bir iş yapabilmek için sıkıştırılmış hava olarak depolanan enerjiyi kullanan sistemlere pnömatik sistemler denir.” Pnömatik aygıtlar için gerekli hava, basınçlı bir kompresörden sağlanır. Kompresör havayı sıkıştırarak sağlam bir hava tankında depolar. Pnömatik Tarihçesi Eski Yunan dilinde rüzgâr ya da nefes manasına…

Read More

Hidrolik

Hidrolik

Hidrolik nedir? Hidrolik kelimesi (hydraulics) Yunan dilindeki ὑδϱαυλικός (hydraulikos) kelimesinden gelir. Bu kelime de kök olarak su (ὕδωϱ) ve boru (αὐλός) kelimelerinden gelmektedir. Hidrolik, sıvıların mekanik özelliklerini inceleyen bir mühendislik dalıdır. Sıvı gücünün faydalı bir şekilde disipline edilmesini konu edinmiştir. Akışkanlar mekaniği, hidrolik için akışkan özelliklerinin mühendislik kullanımına yönelik olarak teorik temeller sağlar. Kısaca hidrolik, akışkanlar mekaniğinin mühendislik yaklaşımıyla ele alınıp günlük hayata uygulanmasından ibarettir. Hidrolik Tarihçe En eski hidrolik bilimciler Ctesibius ve İskenderiyeli Heron’dur. Bu Antik Çağ mühendisleri daha çok hidroliğin dinsel ayin, tören vb. konulardaki pratik kullanımları ile…

Read More

Hidrolik Pnömatik nedir?

Hidrolik Pnömatik

Hidrolik – pnömatik nedir? Genel anlamda, güç aktarımında yağ veya su gibi bir akışkan kullanılan sistemler hidrolik, hava veya gaz kullanılan sistemler ise pnömatik sistemler olarak sınıflandırılırlar. Hidrolik ve pnömatik sistemler bir bütün olarak akışkan gücü sistemlerini oluştururlar. Hidrolik, akışkan gücünün mekanik özelliklerini inceleyen bilim dalına verilen isimdir. Kelime, Fransızca, “su basıncı ile çalışan mekanizma, fizikte sıvılar mekaniği” anlamına gelen “hydraulique” sözcüğünden dilimize yerleşmiştir. Sözcüğün Fransızcaya ise Eski Yunancadan girdiği kabul edilmektedir. Pnömatik kelimesi ise havanın özelliklerini, hareketlerini ve davranışını inceleyen bir bilim dalı olmanın yanında; sıkıştırılmış hava ve gaz…

Read More

Endüstri 4.0

Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 Endüstri 4.0, 4. Endüstri Devrimi ya da 4. Sanayi Devrimi terimi ilk olarak 2011 yılında Almanya Hannover Fuarı’nda kullanıldı. Ekim 2012 yılında ise Robert Bosch GmbH ve Henning Kagermann çalışma grubu oluşturarak hazırladıkları 4. Sanayi Devrimi öneri dosyasını Alman Federal Hükümeti’ne sunmuştur. 8 Nisan 2013 tarihinde yine Hannover Fuarı’nda çalışma grubu Endüstri 4.0 raporunu sunmuştur. Gelişmiş ülkelerde hazırlıklarına yıllar önce başlanıp hayata geçirilmeye başlanmış sanayi-teknoloji bütünleşmesidir. Üretim sektöründeki önemli endüstriyel devrimler sonrası ülkeler ve şirketler küresel boyutta yaşanan bu değişimlere ayak uydurmak zorunda kalmış ve artan rekabet koşulları…

Read More

Mikroişlemci Kontrollü Otomasyon Çözümleri

robot kol otomasyon

Mikroişlemci Kontrollü Otomasyon Çözümleri Günümüzde baş döndürücü bir hızla gelişmekte ve yenilenmekte olan otomasyon endüstrisi, beraberinde birçok çözüm önerisi getirmekte, geçmişe nazaran izlenmesi ve yönetilmesi oldukça zor olan sistemler ve çevre bileşenleri, artık çok daha basit metot ve aygıtlarla en hassas biçimde kontrol edilebilmektedir. Programlama ve yazılım tekniğinin her geçen gün gelişmekte olması, bunlara paralel ekipmanların piyasaya arzı ve bunun yanında kolay temin edilebilmesi, hemen her alanda olduğu gibi, otomasyon sistemlerinde de yeni çözüm önerilerine uygulama tekniklerine zemin hazırlamaktadır. Burada işleyeceğimiz konu; yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, normalde bir PLC…

Read More