34 II. Abdülhamid (1876 – 1909)
Posted in Yıkılış(1792-1922)

34 II. Abdülhamid (1876 – 1909)

Osmanlı pâdişâhlarının otuzdördüncüsü, Islâm halîfelerinin doksandokuzuncusudur. Sultan Abdülmecîd’in ikinci oğlu olup 1842’de dünyâya gelmiştir.

35 Mehmed Reşad (1909 – 1918)
Posted in Yıkılış(1792-1922)

35 Mehmed Reşad (1909 – 1918)

Sultan Beşinci Mehmed Reşad, İttihat ve Terakki partisinin desteğiyle tahta çıktığında 65 yaşındaydı. Sultan İkinci Abdülhamid’in padişahlığı sırasında devlet işleriyle yeterince ilgilenmemişti. Padişahlığı sırasında yönetim daha çok İttihat ve Terakki partisinin ileri gelenlerinden Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa’nın eline geçmişti.

36 Mehmed Vahdeddin (1918 – 1922)
Posted in Yıkılış(1792-1922)

36 Mehmed Vahdeddin (1918 – 1922)

VI. Mehmed, Sultan Vahideddin ya da Sultan Vahdettin, Osmanlı İmparatorluğu’nun 36. ve son sultanı ve 115. İslam halifesidir. Sultan Vahdettin’den sonra padişahlık kaldırılmış, fakat İslam Halifeliği saltanatı Abdülmecid tarafından devam ettirilmiştir. Türbesi Türkiye’de olmayan tek padişahtır