Osmanlı İmparatorluğu dağılma dönemi

Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı askerleri dua ederken

Osmanlı İmparatorluğu dağılma dönemi Bu dönem (1908-1922) İkinci Meşrutiyet’in ilanı (1908) ile başlayıp saltanatın kaldırılmasına (1922) kadar devam eder. İkinci Meşrutiyet 1908-1920 Meşrutiyetin 24 Temmuz 1908’de yeniden ilan edilmesiyle başlayan ve 21 Aralık 1918’de Mebuslar Meclisi’nin tasfiyesiyle sona eren dönemdir. II. Abdülhamid ve V. Mehmet Reşad dönemlerini kapsar. 1908-1909: II. Abdülhamid Girit ve Yunanistan, 1908 Girit devrim avantajını kullanarak Yunanistan ile birlik ilan etti. Arnavutlar ve Latin harfleri, 1909 On dokuzuncu yüzyılın sonlarında Arnavut aydınlar Arnavut edebiyat dilini standartlaştırma ve bu okullarda kullanılacak talepleri yapmaya başladı. 1879 yılında İstanbul’da toplum…

Read More