21 II. Ahmed (1691 – 1695)

Padişah II. Ahmed (1691 – 1695)

21. II. Ahmed (1691 – 1695) II. Ahmed (25 Şubat 1643 – 6 Şubat 1695), 21. Osmanlı padişahı ve 100. İslam halifesidir. İlk Yılları Sultan İbrahim Han’ın üçüncü oğludur. Annesi Hatice Muazzez Sultan’dır. 1643’te İstanbul’da dünyaya geldi. İyi bir tahsil gördü. Arapça ve Farsça’yı mükemmel bir şekilde öğrendi. Kardeşi II. Süleyman’ın dört yıllık saltanatı sırasında sarayda kafes hayatı yaşadı. 21 Haziran 1691’de tahta çıktığı zaman 48 yaşındaydı. Ahmet Han’ın cülusu sırasında Osmanlı Devleti, İkinci Viyana Kuşatmasını takip eden harplerle meşguldü. Saltanatı Sultan II. Ahmed Han, tahta çıktıktan sonra ilk olarak;…

Read More