Padişahların Anneleri

Padişah anaları, valideler

Padişahların Anneleri
Valide Sultanlar, dünyanın en kudretli kadınları…

Asırlarca dünyanın birinci devleti konumunu korumuş bir cihan imparatorluğu olan Osmanlı Devleti’nin saray protokolünde, padişahtan sonra padişahın annesi yani valide sultan gelirdi. Devlet içindeki imtiyazlı konumlarına ve büyük nüfuzlarına rağmen, siyasetle uğraşanları yok denecek kadar azdır. Bunun yanında hemen hepsi hayır hasenat konusunda birbirleriyle yarışmışlar, bazıları bu hususta padişahları da geçmişlerdir.

Bu kitabın hazırlanma maksadı, 623 sene hüküm sürmüş ve bize sadece gurur duyacağımız bir mazi bırakmış Osmanlı Devleti’nin başına geçen 36 padişahın anneleri hakkında toplu bir bilgi vermektir. Bunu yaparken neseplerini, gerçek isimlerini, doğum ve ölüm tarihlerini, zayıf ve kuvvetli bütün rivayetleri ile ele almak amaçlanmamıştır. Bu hususlarda, halk arasında kabul gören en yaygın rivayetler tercih edilmiştir. Devletin en imtiyazlı makamlarından birinde bulunan bu hanımların daha çok, kendi servetlerini harcayarak yaptırdıkları ve kendilerinden sonraki nesillere bıraktıkları, pek çoğu hâlâ ayakta olan muazzam külliyeler ve diğer hayır eserleri üzerinde durulmuştur.

Sultan Osman Gazi (1258 – 1324)
Tahta Çıkışı: 1299 (1300), Ölümü: 1324, Babası: Ertuğrul Gazi, Annesi: Halime Hatun

Orhan Gazi (1281 – 1360)
Babası, Osman Gazi. Annesi, Malhun Hatun

I. MURAT (29 Haziran 1326 – 28 Haziran 1389)
I. Murat, Murad Hüdavendigâr Osmanlı Devleti’nin üçüncü padişahı. Babası Orhan Gazi, annesi Bizanslı Horofira yani Nilüfer Hatun’dur

I. BAYEZİD (1360 – 8 Mart 1403)
Lakabı Yıldırım olan I. Bayezid, Dördüncü Osmanlı Padişahı. 1389’dan 1402 yılına kadar hükümdarlık yapmıştır. Babası Sultan I. Murat, annesi ise Bulgar Marya yani Gülçiçek Hatun’dur.

I. MEHMET ÇELEBİ (1382 – 26 Mayıs 1421)
I. Mehmet Çelebi veya I. Mehmed, 5. Osmanlı Sultanı’dır. Babası Yıldırım Bayezid, annesi de Bulgar Olga Hatun’dur.

II. MURAT (1404 – 3 Şubat 1451)
II. Murat, Koca Murad olarak da anılır. 6. Osmanlı Padişahı’dır. Babası Çelebi Mehmed, annesi Dulkadiroğulları Beyliği’nden Mehmed Bey’in kızı Emine Hatun’dur. Kimi kaynaklarda ise II. Murad’ın annesi Veronika olarak geçer.

II. MEHMED (30 Mart 1432 – 3 Mayıs 1481)
II. Mehmed veya sık kullanılan unvanıyla Fatih Sultan Mehmed. Yedinci Osmanlı Padişahı’dır. Babası Sultan II. Murad ve annesi ise eski adı Despina olan bir Sırp olduğu söylense de Candaroğulları soyundan gelen Hüma Hatun’dur.

II. BAYEZİD (1450 – 26 Mayıs 1512)
II. Bayezid ya da II. Beyazıt, 8. Osmanlı padişahıdır. Fatih Sultan Mehmed’in, Gülbahar Hatun (Kornelya)’dan olan büyük oğludur. Gülbahar Hatun’un Arnavut, Sırp veya Fransız asıllı olduğu sanılmaktadır.

Bunu da oku :  Osmanlı İmparatorluğu'nda eğitim

I. SELİM (10 Ekim 1470 – 1520)
I. Selim ya da Yavuz Sultan Selim, 9. Osmanlı padişahı ve 74. İslam halifesidir. Babası II. Bayezid, annesi Ayşe takma adlı Pontuslu bir Rum.

I. SÜLEYMAN (27 Nisan 1495 – 6 Eylül 1566)
Lakabı Kanuni Sultan Süleyman olab I. Süleyman, 10. Osmanlı padişahı ve İslam halifesidir. Babası I. Selim, annesi ise Polonya yahudisi Helga yani Hafza Sultan’dır.

II. SELİM (28 Mayıs 1524 – 15 Aralık 1574)
II. Selim, 11. Osmanlı padişahı. Babası Kanuni Sultan Süleymani, annesi ise Yahudi kızı Roksalan yani Hürrem Sultan’dır.

III. MURAT (4 Temmuz 1546 – 16 Ocak 1595)
III. Murat, 12. Osmanlı padişahı. II. Selim’in ve Yahudi Rasel yani Nurbanu Sultan’dan olan en büyük oğlu ve varisidir.

III. MEHMED (26 Mayıs 1566 – 21 Aralık 1603)
III. Mehmed, 13. Osmanlı padişahı. Tahta çıktığı 1595 yılından ölümüne kadar padişahlığını sürdürmüştür. III. Murat ile Venedikli Bafo yani Safiye Sultan’ın oğludur.

I. AHMET (18 Nisan 1590 – 22 Kasım 1617)
I. Ahmet, 14. Osmanlı padişahı, 79. İslam Halifesi’dir. Babası Sultan III. Mehmed, annesi Yunan Helen yani Handan Sultan’dır.

II. OSMAN (3 Kasım 1604 – 20 Mayıs 1622)
Genç Osman olarakta anılan II. Osman, 16. Osmanlı padişahıdır. Babası I. Ahmed, annesi Sırp Evdoksiya yani Mahfiruz Sultan’dır.

IV. MURAT (27 Temmuz 1612 – 8 Şubat 1640)
IV. Murat, 17. Osmanlı padişahıdır. 1623 ile 1640 yılları arasında hüküm sürdü. IV. Murat İstanbul’da, Sultan I. Ahmet’in ve asıl ismi Anastasya olan Yunan asıllı Kösem Sultan’ın oğlu olarak dünyaya geldi.

Sultan Ibrahim (Saltanati : 1640 – 1648)
Babasi . Birinci Ahmed , Annesi . Kösem Sultan

IV. MEHMET (2 Ocak 1642 – 6 Ocak 1693)
IV. Mehmet (Avcı Mehmet), 19. Osmanlı sultanıdır. Padişah İbrahim’in ve Rus Nadya yani Turhan Sultan’dan olan oğludur.

II. SÜLEYMAN (15 Nisan 1642 – 22 Haziran 1691)
II. Süleyman, 20. Osmanlı Padişahı’dır. Annesi Sırp Katrin yani Dilasub Hatun’dur.

II. AHMET (25 Şubat 1643 – 6 Şubat 1695)
II. Ahmet, 21. Osmanlı padişahıdır. Sultan İbrahim Han’ın üçüncü oğludur. Annesi Polonya yahudisi Eva yani Hatice Sultan’dır.

Bunu da oku :  Osmanlı mutfağı

II. MUSTAFA (6 Şubat 1664 – 29 Aralık 1703)
II. Mustafa, 22. Osmanlı padişahıdır. Babası Sultan IV. Mehmet, annesi Rum Evemia yani Emetullah Rabia Gülnuş Sultan’dır.

III. AHMET (30 Aralık 1673 – 1 Temmuz 1736)
III. Ahmet, 23. Osmanlı padişahıdır. Babası Sultan IV. Mehmet, Ahmet’in annesi ise II.Mustafa ile aynı anneden yani Emetullah Rabia Gülnuş Sultan’dır.

I. MAHMUT (1696 – 15 Kasım 1730)
I. Mahmut, 24. Osmanlı padişahıdır. II. Mustafa’nın oğlu ve III. Ahmet’in yeğenidir. Annesi ise Aleksandra yani Saliha Sultan’dır.

III. OSMAN (2 Ocak 1699 – 30 Ekim 1757)
III. Osman, 25. Osmanlı Padişahı’dır. I. Mahmud’un kardeşi ve II. Mustafa’nın oğludur. Annesi Sırp Mari yani Şehsuvar Sultan’dır

III. MUSTAFA (28 Ocak 1717 – 21 Ocak 1774)
III. Mustafa, 26. Osmanlı padişahıdır. Babası Sultan III. Ahmet, annesi Fransız Janet yani Mihrişah Sultan’dır.

I. ABDÜLHAMİT (20 Mart 1725 – 7 Nisan 1789)
I. Abdülhamit, 27. Osmanlı padişahıdır. III. Ahmet’in oğlu ve III. Mustafa’ın kardeşidir. Annesi Fransiz Sermi Sultan’dır

III. SELİM (24 Aralık 1761 – 28 Temmuz 1808)
III. Selim, 28. Osmanlı Padişahı’dır. Babası III. Mustafa’nın saltanatı döneminde dünyaya geldi. Annesi Cenevizli Agnes yani Mihrişah Sultan’dır.

IV. MUSTAFA (8 Eylül 1779 – 17 Kasım 1808)
IV. Mustafa, 29. Osmanlı padişahıdır. Kabakçı Mustafa İsyanı sonunda tahttan indirilen amcazadesi Sultan III. Selim’in yerine, 29 Mayıs 1807 günü tahta çıktığında 28 yaşındaydı. Annesi Bulgar Sonya yani Sineperver Sultan’dır.

II. MAHMUT (20 Temmuz 1785 – 2 Temmuz 1839)
II. Mahmut , 30. Osmanlı padişahıdır. Annesi Fransız Rivery yani Nakşidil Sultan’dır.

I. ABDÜLMECİT (25 Nisan 1823 – 26 Haziran 1861)
Abdülmecit, 31. Osmanlı padişahıdır. II.Mahmut’un ve Rus yahudisi Suzi yani Bezm-i Alem Sultan’dan olan oğludur.

ABDÜLAZİZ (8 Şubat 1830 – 4 Haziran 1876)
Abdülaziz, 32. Osmanlı padişahıdır. II. Mahmut ve Roman Besime yani Pertevniyal Sultan’ın çocuğu, Abdülmecid’in kardeşidir.

V. MURAT (21 Eylül 1840 – 29 Ağustos 1904)
V. Murat, 33. Osmanlı Padişahı’dır. Babası Sultan Abdülmecit, annesi Fransız Vilma yani Şevkefza Kadın Efendi’dir.

II. ABDÜLHAMİD (21 Eylül 1842 – 10 Şubat 1918)
II. Abdülhamid, 34. Osmanlı padişahı ve 98. İslam halifesidir. Sultan Abdülmecid’in ve Ermeni Virjin yani Tirimujgan Sultan’ın oğludur.

Bunu da oku :  Osmanlı İmparatorluğu'nun En İhtişamlı Dönemleri

V. MEHMET RESAT (2 Kasım 1844 – 3 Temmuz 1918)
V. Mehmet Reşat, 35. Osmanlı padişahıdır. 100. İslam halifesidir. Sultan Reşat olarak da bilinir. II. Mahmut’un torunudur. Babası Sultan Abdülmecit, annesi Arnavut Sofi yani Gülcemal Kadın Efendi’dir.

VI. MEHMET VAHDETTİN (2 Şubat 1861 – 15 Mayıs 1926)
VI. Mehmet Vahidettin, Osmanlı Devleti’nin 36. ve son padişahıdır. Sultan Abdülmecit’in sekizinci oğludur. Annesi Çerkes Henriet yani Gülistan Sultan’dır.

Sarayda harem
Padişah dairesine mensup kadınlar, hükümdarın nikâhlı aileleriyle, odalık denen cariyelerden meydana gelirdi. Cariyeler, gümrük emini vasıtasıyla dışarıdan satın alınır veya Kırım hanları tarafından takdim edilir ve ilk iş olarak Müslüman edilirlerdi.

Acemi olarak saraya alınan cariyeler, Acemi – Cariye – Şakird – Usta ve Gedikli olurdu. Gedikliler, padişahın şahsî hizmetine bakardı. Bunlardan, padişahın gönlünü çekenlere “Hasodalık” veya “İkbâl” denirdi. İkbâller arasında alâka çekenler “Başikbâl” olurdu. Başikbâl, padişahın hanımlarından birinin ölümü veya istiskale uğrayarak eski saraya geçmesiyle, “Hünkâr Hasekisi” olurdu.

Şayet ikbâllerden birisi padişahtan gebe kalırsa, münhal beklemeden hükümdarın zevceleri arasına geçer ve “Kadın” unvanını alırdı. Çocuk doğursun, doğurmasın, padişahın zevcelerine “Kadın” veya “Haseki” denir. Çocuk doğuran hasekiye bazan “Haseki Sultan” denir, başına küçük bir altın taç konurdu.

Padişahlar ölünce, doğurmamış veya erkek çocuğu küçükken ölmüş olan hasekiler, icabında devlet ricali ile evlenebilirlerdi.

Padişah annesi (Mehd-i ulyâ) veya (Vâlide-Sultan) diye anılırdı. Bunlar oğullarına «Arslanım» diye hitap ederlerdi.

Padişah ölünce, annesi ve kızları eski saraya naklolunurdu. Yeni padişahın annesi de buradan yeni saraya getirilirdi ki, buna “Beşik Alayı” denirdi. Vâlide Sultanların “Paşmaklık” yani hasları vardı. Farklı olarak ayrıca maaş alırlardı.

Kızlarına “Sultan” denilirdi ki, padişah, emirle kızını bir kimseye verirse, o şahıs eski karısını derhal boşardı. Sultanlarla evli rical, cariye istihdam edemez ve istedikleri zaman karısını boşayamazdı.

Sultanların kızlarına “Hanım Sultan”, erkek çocuklarına da “Sultanzâde”; denirdi.

Padişahın erkek çocukları, sancağa çıkana kadar sarayda kalırdı. Babaları ölen şehzadeler, “Simşirlik” denen mahalde ikamet ederlerdi. Bu yaşayışa “Kafes hayatı” denirdi. Bu hayatı süren şehzadelerin hizmetinde bulunan cariyelerden, çocuk doğarsa, bu çocuk derhal öldürülürdü.

5/5 - (6 votes)
(Visited 76 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment