19 IV. Mehmed (1648 – 1687)

Padişah IV. Mehmed (1648 – 1687)

19. IV. Mehmed (1648 – 1687)
IV. Mehmed, Avcı Mehmed adıyla da anılır (2 Ocak 1642, İstanbul – 6 Ocak 1693, Edirne), 19. Osmanlı padişahı ve 98. İslam halifesidir. Padişah İbrahim’in Turhan Sultan’dan olan oğludur. Babasının tahttan indirilmesinin ardından 1648’de 6 yaşında tahta çıkan en genç padişah oldu. Ava düşkünlüğünden dolayı avcı lakabıyla anılmıştır. 39 yıllık saltanatıyla I. Süleyman’dan sonra en uzun süre hükümdarlık yapan Osmanlı padişahıdır.

Döneminde mimari alanda birçok faaliyet gerçekleştirildi. İnşaatı 60 yılda bitirilemeyen Yeni Camii ve Külliyesi tamamlandı. 1658-1680 yılları arasında Rumeli ve Anadolu hisarları tamir edildi. Mısır Çarşısı, Hünkar Kasrı, Köprülü Külliyesi, Safranbolu Köprülü Mehmed Paşa Camii, Vezirköprü Fazıl Ahmed Paşa Külliyesi, İncesu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii ve Kervansarayı inşa edildi.

İlk yılları

Saltanatının ilk yılları karışıklık içinde geçti. Bu dönemde devlet yönetimine babaannesi Kösem Sultan kadar annesi Turhan Sultan da karıştı. Zamanla iki kadın arasındaki rekabet giderek arttı. Kösem Sultan IV. Mehmed’i tahttan indirerek Turhan Sultan’dan kurtulmak istiyordu ancak bu planı öğrenildi. Kösem Sultan 1651 yılında Turhan Sultan’ın adamları tarafından öldürüldü.

Yönetimi

1652 yılında malî durumu düzeltmesi için Tarhuncu Ahmet Paşa’yı sadrazam yaptı. Gereksiz giderleri azaltan ve tüm görevlilere vergi koyan sadrazam devletin gelirini artırdı. Ancak rakipleri tarafından padişahın gözünden düşürüldü ve öldürtüldü. Ardından gelen sadrazamlar devlet işlerinin daha da bozulmasına neden oldular. Askerin bir bölümüne ayarı bozuk para verilmesinden ve bir bölümüne ise hiç aylık verilmemesinden ötürü İstanbul’da ayaklanma çıktı. Ayaklananların padişaha verdikleri bir listedeki 30 devlet adamı ve saray ağası öldürtüldü ve cesetleri Sultanahmet Meydanı’nda bir çınar ağacına asıldı. Bu olaya Vaka-i Vakvakiye (Çınar olayı) denir.

Bunu da oku :  12 III. Murad (1574 – 1595)

1656 yılında Çanakkale boğazı önlerinde Venedik donanmasıyla yapılan savaşta Osmanlı donanması ağır bir yenilgi aldı ve Bozcaada ile Limni Venediklilerin eline geçti, ayrıca Çanakkale Boğazı kontrol altına alındı. Bu durum İstanbul’da büyük paniğe yol açtı. Aynı yıl iç ve dış sorunlara çözüm bulmak üzere Turhan Sultan tarafından sadrazamlığa Köprülü Mehmet Paşa getirildi.

Köprülüler dönemi

IV. Mehmed ve Turhan Sultan’dan tam yetki alan Köprülü, İstanbul ve Anadolu’da güvenliği sağladı. Venediklileri yenilgiye uğratarak Bozcaada ve Limni’yi geri aldı. Ölümünden sonra yerine Fazıl Ahmet Paşa geldi. Fazıl Ahmet Paşa Avusturya’dan Uyvar Kalesini alıp Vasvar Antlaşması’nı imzaladı. Venediklilerden de Girit’teki Kandiye kalesini aldı ve 24 yıl süren Girit savaşına son verdi. IV. Mehmed sadrazam ile birlikte ‎Lehistan seferine çıktı ve 1672 yılında Bucaş Antlaşması’nı imzaladıktan sonra Edirne’ye döndü. Lehistan’ın antlaşma şartlarına uymaması yüzünden ertesi yıl yeniden sefere çıkıldı ve savaş 1676 yılında son buldu. Aynı yıl Fazıl Ahmet Paşa ölünce IV. Mehmed sadrazamlığa Köprülü ailesinin yetiştirdiği Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’yı getirdi. IV. Mehmed sadrazamla birlikte Rusya’nın ele geçirdiği Çehrin kalesini geri almak için sefere çıktı. Kalenin alınmasının ardından 1678’de Edirne’ye döndü. 1681 yılında Ruslarla yirmi yıl süreli bir barış antlaşması yapıldı

Yine bu dönemde Eylül 1675’te İngiltere ile imzalanan bir antlaşmayla, I. Elizabeth döneminden beri bu ülkeye tanınmış olan imtiyazlar sistemli bir şekilde özetlendi ve söz konusu imtiyazlar ve kapitülasyonların yürürlükte olduğu belirtildi.

Bunu da oku :  17 IV. Murad (1623 – 1640)

İkinci Viyana kuşatması

IV. Mehmed döneminin en önemli olayıdır. IV. Mehmed’in sadrazamı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ordu ile birlikte Viyana’ya kadar gitmiştir, kuşatma esnasında Belgrad’ta bulunan padişah kuşatmanın başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra İstanbul’a dönmüştür. 1683 yılında gerçekleşen kuşatma iki ay sürmüş, Tuna Nehri’nin kuzeyinden gelen düşman kuvvetleri yüzünden Osmanlı Ordusu iki ateş arasında kalıp, ağır kayıplar vererek Belgrad’a çekilmiştir. Yenilginin sorumlusu olarak görülen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın Belgrad’ta idam edilmesi sonrasında Sadrazamlığa Kara İbrahim Paşa getirilmiştir.

Kuşatma sonrası

Kuşatmanın ardından Avusturya, Lehistan ve Venedikliler birleşerek karşı saldırıya geçtiler. Bu dönemde Estergon, Peşte ve Budin kaybedildi. Venedikliler Ayamavra, Preveze, Mora ve Atina’yı ele geçirdiler. Ordu Mohaç Savaşı’nda ağır bir yenilgiye uğradı. Tüm bu gelişmeler IV. Mehmed’e karşı bir güvensizlik yarattı. Ordu ayaklanarak padişahın tahttan indirilmesini ve yerine kardeşi Süleyman’ın geçmesini talep etti. Bu talep kabul gördü ve IV. Mehmed 1687’de tahttan inmek zorunda kaldı.

IV. Mehmed tahttan indirildikten sonra iki oğluyla birlikte Edirne Sarayı’na kapatıldı ve hayatının sonuna kadar burada kaldı. Cenazesi İstanbul’a getirilerek Eminönü’nde Yeni Cami Turhan Valide Türbesi’nde annesi Turhan Validenin yanına defnedildi.

Ailesi

Eşleri

  1. Emetullah Rabia Gülnüş Sultan – II. Mustafa ve III. Ahmed’in annesi
  2. Afife Sultan
  3. Rabia Sultan
  4. Cihanşah
  5. Nevruz
  6. Gülnar Hatun (Varlığı kuşkulu
  7. Gülbeyaz Hatun
  8. Dürriye Hatun

Erkek çocukları

İsmi Annesi Doğum tarihi Ölüm tarihi
II. Mustafa Emetullah Rabia Gülnüş Sultan 6 Şubat 1664 29 Aralık 1703
III. Ahmed Emetullah Rabia Gülnüş Sultan 30 Aralık 1673 24 Haziran 1736
Şehzade Selim Rabia Sultan 1659 1679
Şehzade Mahmud   1660 ?
Şehzade İbrahim Afife Sultan 1665 1666
Şehzade Bayezid Rabia Sultan 31 Aralık 1678 1 Ocak 1679
Şehzade Süleyman   13 Şubat 1681 1685

Kız çocukları

İsmi Annesi Doğum tarihi Ölüm tarihi
Hatice Sultan Emetullah Rabia Gülnüş Sultan 1662 9 Mayıs 1743
Ümmi Sultan Rabia Sultan 1668 1670
Ümmü Gülsüm Sultan   1670 13 Aralık 1700
Gevher Sultan Gülbeyaz Hatun ? ?
Safiye Sultan   ? 1687
Fatma Sultan Emetullah Rabia Gülnüş Sultan 1680 6 Aralık 1700

Edebiyat ve popüler kültürde IV. Mehmed

  • Orhan Pamuk’un üçüncü kitabı Beyaz Kale‘nin ana kişilerinden biri de IV. Mehmed’tir. Kitapta padişah, çocukluğundan itibaren hayvanlara düşkün ve meraklı biri olarak resmedilir.
  • 2010 yılında Mahpeyker: Kösem Sultan filminde Görkem Arda Keskin canlandırmıştır.
5/5 - (1 vote)
(Visited 17 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment