Matbu Evraklar

matbu evraklar

Matbu Nedir?
“Matbu” kelimesinin kökenlerine bakılacak olursa , kelime kökenin arapça’dan geldiği görülür.Türkçe anlamı ; “basılı” , “damga basılmış” olarak çevrilir.
“Basılı” kelimesi ise en eski tarihte ; Ahmet Vefik Paşa’nın Lugat-i Osmani [1876] adlı sözlüğünde geçmekte ve halen günümüzde hem “matbu” hem de “basılı” kelimeleri kullanılmaktadır.

Matbu evrak tanımlamasını ; amacı itibariyle , önceden çok adetli olarak basılmış , matbaaya yaptırılmış , gündelik işlerin belli bir düzen ve aksama olmadan takibine yarayan her türlü ciltli ve ciltsiz basılı evraklar olarak tanımlayabiliriz.

Resmi Evrak Basımında İstenilen Evraklar;
Şahıs için
1) Nüfus cüzdanı Fotokopisi
2) Vergi Levhası Fotokopisi
Yeni işletmede (Açılış Tutanağı)

Şirket için
1) Vergi Levhası Fotokopisi
2) Vekaletname fotokopisi
3) İmza sürküsü ( Şirket yetkilisi )
4) Son ödenmiş tahakkuk makbuzu

 • Adisyon
 • Adisyon Tipi Perakende Satış Fişi
 • Ambar Tesellüm Fişi
 • Bilgi Formu ve Tutanak
 • Dip Koçanlı Giriş Bileti | Perakende Satış Fişi | Yolcu Taşıma Bileti
 • Döviz Alım | Satım Belgesi
 • Ek Belgeler (Zeyilnameler)
 • Fatura | Çek
 • Gider Pusulası
 • Giriş Bileti
 • Günlük Müşteri Listesi
 • İrsaliyeli Fatura
 • Perakende Satış Fişi
 • Reçete
 • Serbest Meslek Makbuzu
 • Sevk İrsaliyesi
 • Sigorta Komisyon Gider Belgesi
 • Sigorta Poliçeleri
 • Taşıma İrsaliyesi
 • Toplu Taşıma İrsaliyesi
 • Yolcu Bileti | Yolcu Listesi
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]
(Visited 39 times, 1 visits today)

Leave a Comment