Pleurotus (Yaprak Mantarı) - Mantar Kitler - Mantar Yetiştiriciliği - Mantar Kompost Misel - mantar denince akla Tennar Mantar gelir
▼ Sponsor reklam alaný ▼ Reklamlar

Pleurotus (Yaprak Mantarı)


Besin değerinin diğer kültür mantarlarından daha yüksek olması, üretiminde kompost fermantasyonu ve örtü toprağı kullanılmaması üretimini kolaylaştırmaktadır

Pleurotus türlerinin üretimi ve diğer kültür mantarlarına göre bazı avantajları vardır

-Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklıdır bu nedenle bakım masrafları düşüktür.
-Yetişme ortamı ( Kompost) hazırlığında fermantasyona gerek olmadığı için kolay ve hızlı hazırlanması ayrıca selüloz ve lignini parçalayabildiklerinden orman ve tarımsal yan ürünlerin değerlendirilmesinde kullanıla bilinir
-Düşük ve yüksek sıcaklıklara kolaylıkla adapte olabilmesi üretim maliyetlerini düşürmekte ve üretim riskini azaltmaktadır.
-İçerdiği besin miktarının yüksek olması

Ticari üretimi, çok yeni olmasına rağmen hızla üretimi artan pleurotus bu üretim avantajlarının yanında lezzeti ile de dikkati çekmektedir.

İklim isteği
Üretim sistemleri
Kompost hazırlığı
Pastörizasyon,sterilizasyon
Ekim ve ön gelişme
Bakım hasat

Değişik pleurotus türlerinin üretim parametreleri
İklim istekleri : Mantarların yetişmesi ancak mantarın istediği şartların oluşmasına bağlı olduğu halde, ticari işletmelerde bu şartlar suni olarak oluşturulmaktadır. Kültür mantarı yetiştiriciliğinde sıcaklık,nem,ışık ve havalandırma en önemli ekolojik faktörler olup verim ve kaliteyi büyük ölçüde etkilemektedir.yaprak Mantarları iklim istekleri bakımından çok seçici olmamasına rağmen, farklı dönemlerinde de farklı ekolojik isteklerde bulunmaktadırlar. Bu nedenle ticari amaçla yapılan yetiştirme yerlerinin kesinlikle mantar türlerinin isteğine uygun şekilde iklimlendirile bilinir olması gerekmektedir

Sıcaklık: Pleurotus mantarlarında türlere göre değişmekle birlikte misel gelişmesi için optimum sıcaklı 25-27 C0 dir minumum sıcaklık 5-10 C0 dir bu derecelerin altında ve üstünde misel gelişme hızı yavaşlamaktadır. misellerin 45-50 saat 40 c nin üzerinde kalması misellerin ölümlerine neden olur bu nedenle kuluçka döneminde kompost iç sıcaklıklarıda kontrol edilerek sıcaklığın yükselmesi önlenmelidir.

Nem: Pleurotus türlerinin yetiştirilmesinde nem çok önemlidir kuluçka döneminde hava neminin yüksek olması gerekir %90-95 hasat döneminde %85-90 civarında tutulmalıdır.

Havalandırma: Pleurotus misellerinin gelişmesi esnasında co2 miktarının yüksek olması istenir bu nedenle misel gelişme döneminde havalandırmaya gerek duyulmasada ortam şartlarının ayarlanması için yapılabilinir.
Primordium aşamasında ve hasat döneminde pleurotusların taze havaya olan ihtiyacı artmaktadır bu dönemlerde co2 oranı %0.05-0.06 nın üzerine çıkmayacak şekilde havalandırma yapılmasına dikkat edilmelidir.

Işık: Şapka oluşum döneminde ısığa ihtiyacı olan pleurotus türleri misel gelişme döneminde ışığa gereksinim duymazlar aksine karanlık ortamlar misegelşimini hızlandırır.
Primordium ve hasat döneminde ışığa ihtiyacı olan pleurotuslar fototropik canlılardır bu nedenle pazara uygun kalitede( büyüklukte ve renkte ) şapka elde etmek için ışık mutlak gereklidir. bu nedenle pleurotus türleri seralar yada plastik örtü altında yetiştirilirler.
Kapalı alanlarda ise suni ışıklandırma ile yetiştiricilik yapmak mümkündür bunun için oda içerisine yerleştirilen floresan lambalarla (50-60 lüx/m2 ) 8-10 saatlik ışıklandırma yeterli olmaktadır.
Yetersiz ışıklandırma mantar sapları incelerek uzar ve şapkalar küçük kalır buda kaliteyi olumsuz yönde etkiler.

Üretim Sistemleri :
Agaç kütüklerinde üretim
Plastik torbalarda üretim
Ağaç kütüklerinde pleurotus üretimi

Pleurotuslar genellikle geniş yapraklı yumuşak odunlu(kavak ıhlamur söğüt) ağaçlarda hızlı meşe gürgen gibi sert odunlu ağaçlarda misel gelişimi yavaş olur buna karşılık kütüklerde gel süresi genellikle çevre şartlarına ve ağaç türüne göre

Kütüklerin hazırlanması : kütük yetiştiriciliğinde kullanılacak olan kütüklerin yeni kesilmiş sağlam ve sağlıklı olmaları tercih edilir.
Aşılama için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar mevsimleridir 15-20 cm capındaki kütükler 30-50 cm uzunluğunda kesilir. kütükler daha önceden kesilmiş ve kuru ise birkaç gün su içerisinde bekletilerek kütüklerin su çekmesi sağlanır eğer yeni kesilmiş ise bu işleme gerek yoktur.
Yeterli neme sahip olan kütükler uç kısımlarından itibaren 3-5 cm lık bir kısım testere ile kesilerek çıkartılır kütüğün kesilen kısmına 100 gr misel yayılarak kesilen 3-5cm lik kısım üzerine çivi ile tutturulur ve kütükler naylon poşetlere sarılarak 1-1.5 ay süre ile 25 c de karanlık bir ortamda misellerin gelişmesi sağlanır.
Bir başka yöntem olarak kütükler üzerinde 2-2.5 cm çapında5-6cm derinliğinde olacak şekilde delikler açılır.(15-20 cm çapında 40-50 cm uzunluğundaki kütüklere 6-10 adet delik yeterlidir) herbir kütük için 10-120 gr misel (tohum) gelecek şekilde delikler miselle doldurulur ve kütükler naylon poşetlere sarılarak misel gelişmesi için gelişme odalarına alınır
Misel gelişme dönemi sonunda kütükler mantarın oluşabilmesi için üretim alanına taşınır.

Plastik torbalarda üretim
Kompost hazırlığı: Birçok kültürü yapılan mantarlar gibi pleurotus türleri orman ve tarımsal yan ürünlerin kullanılarak hazırlanılan kompostlarda kolaylıkla üretile bilinmektedir
Kavak ,Kayın ,meşe,akağaç vs. gibi ağaçların kaba ve ince talaşlarında sap ve saman mısır koçanı gibi tarımsal yan ürünler temel materyal olarak kabul edilmektedir
Kompost hazırlığının ilk aşamasında kullanılacak olan materyaller homojen olarak karıştırılarak pastörizasyona hazırlanır

Değişik kompost formülleri
1-%45 talaş +%45 sap-saman+%10 kepek +%2CaCO
2-%90-95 sap-saman+%5-10 kepek
3-pamuk tohumu kabuğu +%2 CaCO
4-%50 mısır koçanı+%50 sap-saman

Pastörizasyon, sterilizasyon
Hazırlanmış olan kompost mantara rekabet edecek olan organizma ve mikro organizmalardan arındırılması gerekmektedir bunun için pastörizasyon ve ya sterilizasyon işlemi yapılması gerekir.
Pastörize işlemi işletme yapısına göre farklılıklar göstermektedir
1-haşlama yöntemi
2-buharla pastörizasyon
3-yüksek basınçlı buharla sterilizasyon

Haşlama yöntemi: Genellikle sap,saman kültürlerinde kullanılan ve küçük işletmelerin uygulamış oldukları basit bir yöntemdir.
Bu yöntemin prensibi 200 litrelik varil ve ya özel olarak yapılmış haşlama kazanların içerisinde kompost un haşlanarak sterilize edilmesidir. Bunun için varillerin dip kısmından 10-15 cm yükseklikte ızgara konularak içerisine konulacak olan tel örgü sepetin aşağıya inmesi engellenir
Daha önceden hazırlanmış olan sap saman karışımı kuru halde tel örgü sepetlere doldurularak varillere daldırılır varilin kapağı kapatılır ve ısıtılır sıcaklık 75-80 C de 1 saat bekletilerek pastörizasyon işlemi tamamlanır. Daha sonra sepet varilden çıkartılarak bir müddet ortam suyunun direne olması sağlanır ve komposttun soğuması sağlanır.

Buharla pastörizasyon
Pastörize odası bulunan büyük ve ortaya işletmelerde uygulanan yöntemdir burada meteryaler daha önceden ıslatılarak birkaç gün karıştırılır ve kasalara doldurularak pastörize odasına veya kütle şeklinde pastörize odasına doldurulur. bu işlem 60 C de 12 saat veya 70 C de 4- 6 saat bekletilerek yapılır

Yüksek basınçlı buhar sterilizasyonu:
Bu sistem genellikle kavanoz (plastik-cam) kültürlerinde ve polipropilen torbalarda yapılan üretimlerde kullanılır hazırlanan kompost 1-1,5 lt. kavanozlara veya 1-3 kg lık polipropilen torbalara doldurularak 1,5 saat 121 C de yüksek basınç ve sıcaklıkta tutularak sterilize edilir . sterilize edilen kompost 25 C ye kadar soğutularak ekim yapılır

Ekim,Ön gelişme: Ekim işleminden sonra misellerin gelişmesi için 22-25 C ve%90-95 nem ihtiva eden odalarda bekletilir yaklaşık 15-20 gün süren kuluçka devresinde havalandırma ve ışık gereksinimi yoktur.
Misel gelişmesini tamamlamış torbalar delinerek veya yırtılarak üretim odasına alınır üretim odası nemi %90-95 olmalı ve ışıklandırma yapılmalıdır (8-12 saat 100-500 lüx/m2 ) ayrıca oda havası CO2 miktarı 1000 ppm den az olacak şekilde oda havası değiştirilmelidir

Bakım hasat: Torbaların açılmasın dan5-10 gün sonra küçük mantar taslakları (primordia ) görülmeye başlanır bu sırada neme ışık ve havalandırmaya dikkat edilmelidir ortam neminin düşük olması komposun kurumasına ışık ve havalandırmanın yetersiz oluşu küçük deforme şapka ve uzun sap oluşumuna neden olmaktadır .

25.01.2010. 20:24


Yorumlar


tuncay sunar / kutahya gediz 27.08.2012. 02:22 - 176.55.119.1xx

Ben kutahya gediz de yaprak mantarı uretimine başladım kompost ve mantar temin edilir 05418502232 tuncsysunar@mynet.com


Turgay / 07.06.2012. 15:08 - 78.187.133.1xx

verilen bilgiler aynı sayfada birbirini tutmuyor. (50-60 lüx/m2 ) 8-10 saatlik ışıklandırma ışıklandırma yapılmalıdır (8-12 saat 100-500 lüx/m2 ) konuyu yazan arkadaş daha bi üst satırda ne yazdığını bilmiyor.


Anonymous / 21.02.2012. 12:26 - 78.165.67.1xx

sevgili arkadaşlar mantarın has yurdu antalya korkutelin den yazıyorum ama bir çok insan yaprak mantarı antalya korkuteliede üretildiğini düşünüyor arkadaşlar bu konuda yanılıyorsunuz antalya korkuteli kültür mantarı üreticiliğin de büyük bi paya sahip ama bu yaprak mantarı daha henüz çok yaygın değil ama yapmaya çalışan arkadaşlar var bu yaprak mantarının denizli, marmara adapazarı o bölgelerde daha yaygın olduğunu düşünüyorum araştırmalarınızı o bölgelerde yoğunlaştırısanız daha yararlı olacağını düşünüyorum


ekrem / denizli 12.01.2012. 16:33 - 78.178.55.xx

slm arkadaşlar bende yaprak mantarı yapmak ısteyenlerdenım ek iş olarak yapmak ıstıyorum ve bu konuda cok araştırma yaptım özellıkle antalya korkutelınden. orda bır cok uretıcı var faydalı bılgıler alabılıyorum. sadece sıkıntım konposların ıyı tutup tutmaması ve pazar sıkıntısı olurmu onlardan dolayı terettutlerım oluyor bu konudada bana yardıncı olursanız cok sevınırımç. bol kazançlı hayırlı gunler.. asistandir20@gmail.com


Nurhan / Eskişehir 16.12.2011. 11:49 - 88.224.59.xx

10 yıldır mantar yetiştiriyorum isteyene kompost ve günlük 350 kilo mantar temin edebilirim ve üretim konusundada danışmanlık yapabilirim nurhanaldemir26@hotmail.com 05383006945


fatih / antalya 12.12.2011. 21:24 - 81.213.98.xx

antalya korkuteli/bozovada yaprak mantarı üretimi yapmak istiyorum kompost alacak ve üretimi hakkında bilgi almak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim 05314207226 kaplan_07_1984@hotmail.com


adem / hatay 29.08.2011. 15:44 - 78.135.33.2xx

yaprak mantarı yetiştirmek istiyorum ..aylık ortalama 500 verya 600 klo civarında ürün elde etmek istiyorum bunun için ne yapmam gerekli 0533 820 6515 melihademakio@hotmail.com


Fatih / Tokat/Erbaa 06.09.2011. 10:08 - 78.187.19.1xx

Mrblar Öncelikle Yeni Başlamaya Karar Verdiğim İstiridye/Kayın Mantarı üretiminde, Kompost Almayı Planladıgım hiçbir firma yok ortalama 100m2 alanım var buraya toplam kac adet kompost gider ve bu kompostların fiyatları nelerdir bu konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim fth60@hotmail.com 05419342948


ismet / Malatya 14.07.2011. 08:40 - 95.15.40.2xx

iyi günler. ben kültür mantar üreticisiyim.ürün fazlalığı olan 500.kg mantarı güneşte hijenik ortamda kuruttum.bu kurutulmuş mantarı nasıl pazarlayabilirim.bana yardımcı olursanız memnun olurum.benkay tarım.Malatya 05302485566


sadk / milas/ muğla 08.07.2011. 00:24 - 88.251.228.xx

50 metre kare kapalı alanım var ve kayın mantarı yetiştirmek istiyorum,bu alanın nemlendirmek için ne yapmamı tavsiye edersiniz? karabulut228@msn.com 05548736970


istiridye mantarı / 24.04.2011. 12:24 - xx

Türkiye nin ilk ve tek istiridye, yaprak mantar, kayın mantarı üretimi, kompost üretimi, misel üretimi entegre tesisi kısa bir süre içinde Ankara da açılıyor.. Tesis açılış tarihi ve iletişim bilgilerimiz basın yolu ile tüm üreticilerimize duyurulacaktır. Saygılarımızla
Yönetici: Hayırlı olsun.


satı yılmaz / 05.04.2011. 18:52 - xx

bizde köyumüzde reishi vemaiteke bulunmaktadır bunu nasıl pazarlaya bilirim. bana konu hakkında yardımcı olurmusunuz bu işi ortak yapabiliriz 05413376156 02126550305


halil / 04.04.2011. 11:27 - xx

MERHABA YAPRAK MANTARI MİSELİ (TOHUM)İSTEYEN OLURSA YARDIMCI OLABİLİRİM 544 679 24 74


halil / 03.04.2011. 18:58 - xx

kayın mantar miseli ben de mevcut isteyenlere temin edilir tlf:544 679 24 74


hüseyin tarı / 01.03.2011. 20:51 - xx

arkadaşlar ben de kayın mantarı yetiştirmek istiyorum. yardımcı olabilecek arkadaşlarla paylaşmak istiyorum. satış pazar fiyatlarını da bilmek istiyorum. huseyintari@hotmail.com 0538 858 98 38


mantarci / 22.02.2011. 14:56 - xx

muratbey mantarcılık öyle kolay olsa herkes mantarcı olur. arştıma yapacaksın iyiyi kötüyü öğrenirsin herkes kendi çapında iyidir yaparsan öğrenirsin mantarci


Hatice / 20.02.2011. 00:00 - xx

Bende yeni üterim yapmak istiyorum bana yaprak mantırı ile yardımcı olacak ve bilgi verebilicek arkadaşlardan yardım istiyoruz. Tel:0536 576 76 84 Denizli E-mail: d_deniz_1996@hotmail.com


Ramazan CARAN / 07.02.2011. 22:45 - xx

merhaba ben denizlili bir çiftçiyim 2 haftalığına izmirde kalacağım. mantar yetiştirmek istiyorum. lütfen sorularımı olabildiğince çabuk cevaplayın.
1. 60 m2 yerim var tam randımanlı üretim yaptığımda yıllık ne kadar kazancım olur.
2. mantar misellerini nereden temin edebilirim.
3. ağaç kütüğünde mi yoksa yapay ortamda mı yetiştirsem daha hızlı ve iyi ürün alırım.
4. sıfırdan bu işe başlasam bana maliyeti ne olur
5. ne kadar zamanımı alır(mantarların adapte olması)(randımana kavuşması)
6. ne kadar zamanda bir hasat yapabilirim.
vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim. e mail: kaandicanposta@hotmail.com
Yönetici: Konuda uzman arkadaşlara danışabilirsiniz. Konuya tam hakim olmadığınızı görmekteyim, aşama aşama yardım alabileceğiniz bir danışmana ulaşınız.


murat / 21.02.2011. 21:54 - xx

selam benim dün akşamki yazdıgım mesajı neden yayınlamadınız bu siteyi ne diye açtın sen yöneticilik böylemi olur tarafsız ol tamammı ben yine soruyorum yayınlayana kadar yazacam ben denizliden kompos almak istiyorum arkadaşlar bana bu 4 firma hakkında olumlu yada olumsuz birşey yaşayan varsa bana meyil atsın 1.agroma 2.abdullah konak 3.hayger 4.leziz mantar bunların hangisinin yaprak mantarı kompostu iyi arkadaşlar cevap bekliyorum.bozkurt_1984_55@hotmail.com
Yönetici: Hepsinin iyisi de var, kötüsü de var. Agroma ilklerden.


emrah sarı / 02.01.2011. 21:34 - xx

verilen mantar kompost formülleri hikaye inanmayın arkadaşlar palavra bunlar
Yönetici: Öyle ise doğru kompost formüllerini iletirseniz herkes faydalanır.

<< İlk < Önceki [1 / 2] Sonraki > Son >>

Yorum yazın

* = doldurulması zorunlu alanlar

:

:

:

:

:

:


8 plus 8 minus 1 =

ip : 54.81.79.128

Reklamlar


RSS mantar ilan Son ilan ve yorumlar emailine gelsin
RSS mantar makale Son makale ve yazýlar emailine gelsin